Parametry

W tym miejscu użytkownik ma możliwość wskazania dedykowanego folderu, do którego na tym stanowisku będą zapisywane załączniki do dokumentów (w przypadku kiedy w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Parametry wybrano opcję zapisu skanów na dysku).