Czy kody JPK są przenoszone pracą rozproszoną bądź za pomocą pliku VAT_R?

Informacje o wybranych na dokumentach (zarówno w Rejestrze VAT jak i w module Handel) kodach JPK przenoszone są za pomocą pracy rozproszonej. Podobnie jest w przypadku przypisanych do kontrahenta kodów towarowych i procedur dla plików JPK_V7.

Kody JPK_V7 przenoszone są również w pliku VAT_R.TXT.
Jakie kody nadawane są automatycznie na dokumentach handlowych ?

  • Dla wszystkich wystawionych w programie Paragonów nadawana jest procedura RO. Dla Faktur Sprzedaży zafiskalizowanych lub powstałych z przekształcenia Paragonu nadawana jest procedura FP. Kod FP nie jest przenoszony na korektę utworzoną do zafiskalizowanej faktury.
  • Odpowiednie procedury dodawane są również automatycznie w przypadku faktur VAT Marża. Po wskazaniu na Fakturze VAT Marża procedury marży, do dokumentu zostanie automatycznie dopisana odpowiednia procedura dla JPK_V7: MR_T, MR_UZ.
  • Program umieszcza również automatycznie procedurę TP w przypadku dodawania faktur dla kontrahenta powiązanego. Aby tak się stało, kontrahent na swojej karcie, na zakładce [Handlowe] powinien mieć zaznaczony parametr Kontrahent powiązany.
  • Na Fakturze Zakupu dla kontrahenta, który na swojej karcie, na zakładce [Handlowe] ma zaznaczony parametr Rolnik, automatycznie jest dodawana procedura VAT_RR. Po przekształceniu FRR do FZ, Faktura Zakupu automatycznie otrzymuję procedurę VAT_RR.
  • Na Fakturze Zakupu dla kontrahenta o statusie Pozaunijny/ Pozaunijny (zwroty VAT), automatycznie jest dodawana procedura IMP.
  • Procedura WEW dodawana jest automatycznie na dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS) tworzony z poziomu menu Handel/ Inne (Handel)/ Dokumenty wewnętrzne Sprzedaży. Nie jest dodawana na FWS powstałą z przekształcenia Faktury Zakupu (FZ).
    Na Fakturę Wewnętrzną Sprzedaży powstałą z przekształcenia Faktury Zakupu nie są przenoszone kody JPK_V7 z FZ. Kody z FZ są przenoszone tylko na Fakturę Wewnętrzną Zakupu .Jak wykazać sprzedaż detaliczną zbiorczo w pliku JPK_V7?

Paragony przeniesione do rejestru VAT pojedynczo, dokumenty dodane do rejestru VAT sprzedaży z kodem RO oraz dokumenty techniczne utworzone po przeniesieniu do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży przenoszone są do pliku JPK_V7 jako jeden zbiorczy zapis na koniec miesiąca.

Paragony które zostały przeniesione z modułów Handlowych do rejestru VAT zbiorczo, przenoszone są do pliku JPK_V7 pojedynczo. W związku z tym w pliku JPK_7 w danym miesiącu może być kilka zapisów dla raportów okresowych.
W jaki sposób przenieść kody JPK_V7 z kategorii na formularz dokumentu w rejestrze VAT?

Kody JPK_V7 przenoszone są na formularz dokumentu w Rejestrze VAT na zakładkę [JPK] do sekcji Kody JPK_V7 w sposób automatyczny. Warunkiem przeniesienia kodów z kategorii na dokument jest przypisanie ich na formularzu kategorii wybranej w nagłówku dokumentu lub w pozycjach dokumentu (w kolumnie Kategoria oraz Kategoria 2). W sytuacji gdy na dokumencie dodano wcześniej dany kod JPK_V7, który został wpisany na formularz kategorii, to nie zostanie on zdublowany.

Uwaga
W związku z wprowadzeniem funkcji przenoszenia kodów JPK_V7 z formularza kategorii na dokument w rejestrze VAT zalecamy wybór jednego miejsca uzupełniania domyślnych kodów JPK_V7 – albo kartę kontrahenta albo formularz kategorii.

Zmiana kategorii na dokumencie spowoduje usunięcie kodów JPK_V7 przypisanych do kategorii wybranej pierwotnie na dokumencie i przeniesienie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii. Kody JPK_V7, które zostaną dodane na dokument ręcznie, zostaną przeniesione z karty kontrahenta lub dodane automatycznie, w sekcji Kody JPK_V7 nie zostaną usunięte przy zmianie kategorii. Wyjątkiem jest kod dotyczący typu dokumentu – jeżeli na kategorii uzupełniono taki kod to po jej wskazaniu wybrany wcześniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko typ dokumentu uzupełniony na kategorii.

Jeśli pozycja dokumentu, w której wskazano kategorię z przypisanymi kodami JPK_V7 zostanie usunięta, to usunięte zostaną również kody JPK_V7 przeniesione z danej kategorii na dokument. Jeśli natomiast kategoria jest już wskazana w nagłówku lub innej pozycji dokumentu albo ten sam kod jest wybrany na innej kategorii, która nadal pozostaje na dokumencie, to takie kody nie zostaną usunięte z formularza dokumentu.

Podczas przenoszenia Faktur Sprzedaży i Faktur Zakupu z modułu Handel, uzupełnione na nich kody JPK_V7 są przenoszone na formularz dokumentu w rejestrze VAT. Nie są natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej na Fakturze. Zmiana kategorii na przeniesionym dokumencie spowoduje dopisanie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii.
Czy na pojedynczym paragonie powinien znajdować się kod RO?

W programie Comarch ERP Optima na wprowadzonych paragonach w module Handel/ Faktury automatycznie dodawany jest kod RO. Znajduje się on również na dokumentach przeniesionych do Rejestru VAT, zarówno w przypadku pojedynczego jak i zbiorczego przenoszenia paragonów. Z racji tego, że nie ma oficjalnych wytycznych Ministerstwa Finansów w tej sprawie, Użytkownik może za pomocą operacji seryjnej Usuń kody JPK_V7 usunąć z wybranych dokumentów kod RO jeżeli uważa, że na tych dokumentach nie powinien się on znajdować.
W jaki sposób do Rejestru Sprzedaży VAT przenoszone są zafiskalizowane Faktury Sprzedaży ?

W momencie przenoszenia do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży z datą sprzedaży od 1 października 2020 r., przenoszona jest Faktura z typem dokumentu FP oraz automatycznie tworzony jest dodatkowy dokument techniczny z typem dokumentu RO. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samej kwocie co Faktura Sprzedaży, z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 oraz z zaznaczonym parametrem wewnętrzny. Dokument techniczny z kodem RO tworzony jest po to aby wartość faktury została wykazana w części deklaracyjnej pliku JPK_V7
Jakie dokumenty wyświetlane są w Rejestrze VAT w zakładce Do VAT/JPK_V7?

W zakładce Do VAT/JPK_V7 wyświetlane są dokumenty kwalifikujące się do części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w danym miesiącu. Dokumenty które uwzględniane są jedynie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 (np. faktury z kodem JPK_V7: FP ) nie są widoczne w tej zakładce.