Komunikat „Element 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/:Art’ jest nieprawidłowy. Wartość '123456′ jest nieprawidłowa…”

Element ’http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/:Art’ jest nieprawidłowy. Wartość '123456′ jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/:TElementPodstawyPrawnej’ – Rzeczywista długość jest większa niż wartość MaxLength..
Rzeczywista długość jest większa niż wartość MaxLength.

Komunikat wynika z błędnie uzupełnionej podstawy prawnej, w dodanych pozycjach kalkulacji podatku dochodowego. Maksymalna dozwolona długość, która przypada na każde pole to pięć znaków.