Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Nie można zalogować się do wybranej bazy danych. Baza danych nie istnieje lub brak praw dostępu.

Należy zalogować się do innej firmy, na której ten komunikat nie występuje lub utworzyć nową pustą bazę.

Po zalogowaniu przechodzimy do Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Bazy danych podświetlamy na liście problematyczną bazę i klikamy w ikonę lupy.
Parametr Login zintegrowany NT nie powinien być zaznaczony.

Jeżeli była zmieniana nazwa komputera/serwera (bądź podłączono bazę poprzednio używaną na innym serwerze) należy wykonać funkcję Aktualizuj nazwy serwerów w menu Narzędzia/Serwer baz danych, po czym zrestartować serwer SQL.

Komunikat może pojawiać się również, gdy baza znajdująca się na liście firm została usunięta z serwera – aby to wykluczyć można wskazać bazę jeszcze raz na serwerze (jeżeli nadal się tam znajduje), wybierając Logowanie/Firma/Podłącz istniejącą bazę danych.
Komunikat ID 7029 „Wprowadzone hasło nie spełnia reguł bezpieczeństwa. Hasło powinno składać się z 8 znaków, zawierać litery od A do Z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne !@#$%^&*()_+-=[]{{},;:.?/.”

Komunikat o niespełnieniu przez hasło reguł bezpieczeństwa oznacza, że w menu System \ Konfiguracja, w gałęzi Program \ Użytkowe \ Parametry zaznaczony jest parametr Wymuszaj mocne hasła. Po odznaczeniu tego parametru operatorzy będą mogli używać dowolnych haseł (od 1 do 8 dowolnych znaków).
Komunikat ID -2147189183 „Nieznany błąd złącza bazy danych”

Komunikat ten pojawia się przy próbie eksportu wydruku do pliku MS Excel (tylko dane).
Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe po zainstalowaniu pliku Crystal Reports dla Comarch ERP Optima 201x – podgląd.msi (do pobrania tutaj) oraz zaznaczeniu w Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki parametru – Używaj przeglądarki Crystal do podglądu wydruków typu Crystal Reports.
Nie wybrano żadnego modułu! Przejdź na zakładkę moduły i zaznacz moduły, z którymi chcesz pracować.

Komunikat pojawia się podczas logowania do programu. Oznacza, że nie zostały wybrane żadne moduły (w oknie Rejestracja w programie Comarch ERP Optima na zakładce Ogólne), na które chcemy się zalogować.
W konfiguracji na karcie operatora (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) należy wskazać moduły, które będą domyślnie zaznaczone dla danego operatora podczas logowania.
Komunikat ID: 4293 „Operacja niemożliwa do wykonania. Generator raportów nie został zainstalowany.”

Generator Raportów jest standardowo instalowany wraz z programem Comarch ERP Optima (od wersji 14.0 programu) i nie ma potrzeby doinstalowywania go odrębnie. Jeśli jednak komunikat pojawi się, należy zainstalować ponownie program Comarch ERP Optima lub skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.
It occurred during a read of page (…) in database

Komunikat wskazuje na uszkodzenie fizyczne bazy danych.
W celu sprawdzenia spójności bazy danych należy użyć polecania: DBCC CHECKDB (nazwa_bazy)
Komunikat (35167): Nie udało się aktywować modułów na kluczu [NUMER]. Otwórz Comarch ERP Menadżer kluczy na serwerze [NAZWA_SERWERA] i na zakładce Konfiguracja sprawdź stan dodanego klucza.

Komunikat pojawia się w przypadku gdy podczas dodawania nowego klucza wirtualnego na oknie logowania w Comarch ERP Optima, klucza nie uda się aktywować (np. podano nieprawidłowe dane lub nie udało się połączyć z serwerem Comarch. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy z poziomu Menadżera Kluczy na zakładce [Konfiguracja] błędnie wprowadzony klucz wirtualny usunąć lub poprawić podane dane.