Jak zmodyfikować podpis na odcinku B Potwierdzenia salda?

Na odcinku B potwierdzenia salda domyślnie nie drukuje się podpis. Aby drukował się tam podpis analogiczny jak na odcinku A należy przy otwartym formularzu Potwierdzenia salda wybrać opcję Podgląd wydruku/ Generator raportów/ Wzór standard (GenRap) (Potwierdzenia salda) zakładka 2 Struktura/Operator, a następnie należy wybrać przycisk Kreatora wyrażeń . W polu Tworzenie wyrażeń należy zmodyfikować linijkę drugą zamieniając „” na param(„CDN_Operator”). Po zapisaniu zmodyfikowanego wydruku należy z poziomu Podglądu wydruku/ Konfiguracja wydruków otworzyć dany wydruk i w zakładce 4. Podłączenia i warunki usunąć wyrażenie 1=0 z pola Warunek.
Gdzie należy wprowadzić odliczenia na Internet dla właściciela?

Należy wejść w menu Ogólne/ Inne/ Właściciele, na formularzu właściciela za pomocą ikony Kwoty deklaracji wchodzimy na Listę kwot deklaracji właściciela. Na formularzu kwot deklaracji za grudzień 20XX roku w polu Odliczenia na internet należy wprowadzić łączną kwotę wydatków do odliczenia w deklaracji PIT-36 albo ręcznie wprowadzić na formularzu deklaracji PIT-36.