Praca rozproszona

Parametry

Katalog dla niezaimportowanych dokumentów - możliwość wskazania ścieżki dostępu do katalogu, w którym przechowywane będą pliki wymiany XML.