Parametry

Ścieżka do programu Płatnik - domyślna ścieżka lokalizacji Programu Płatnik. Przy niestandardowej lokalizacji programu Płatnik lub  zainstalowanym sieciowo - trzeba zmodyfikować ścieżkę dostępu poprzez wpisanie prawidłowej lub użycie przycisku ‘Wybór pliku’. Deklaracje ZUS – katalog dla plików XML-  W tym miejscu należy wskazać katalog, w którym automatycznie będą zapisywane pliki xml z deklaracjami ZUS DRA oraz  pliki z pobranym potwierdzeniem odbioru  przy wysyłce bezpośredniej do ZUS. Domyślnie ustawia się  katalog C:\ProgramData\Comarch ERP Optima\ZUS. Współbieżne naliczanie wypłat- zaznaczenie parametru powoduje współbieżne (równoległe) naliczanie wypłat w trakcie  seryjnego naliczania wypłat.  Gdy parametr nie jest zaznaczony wypłaty naliczają się szeregowo. Współbieżne naliczanie deklaracji PIT-11- zanaczenie parametru powoduje współbieżne (równoległe) naliczanie deklaracji PIT-11.  Parametr jest domyślnie zaznaczony