Formularz marki

Na formularzu marki dostępne są pola: Nazwa – nazwa marki. Producent – wskazanie producenta danej marki. Logo: – można wskazać plik graficzny, np. logo marki.
Formularz marki
Markę można przypisać na kartotece towarowej, na zakładce [Dodatkowe] (informacje te przenoszone są podczas synchronizacji do Comarch e-Sklep).

Marki

W menu Ogólne/ Inne dostępny jest słownik marek towarów. Użytkownik może przypisać markę do wybranego towaru.
Lista marek
Formularz marki