Formularz producenta

Na formularzu producenta, na zakładce [Ogólne] dostępne są pola: Kod – kod producenta Nazwa – nazwa producenta URL: - adres strony internetowej producenta, Logo: – można wskazać plik graficzny, np. logo producenta.
Formularz producenta
Z poziomu zakładki [Marki] widoczne są marki danego producenta. Producenta można przypisać na kartotece towarowej, na zakładce [Dodatkowe] (funkcjonalność jest wykorzystywana w Comarch e-Sklep).

Producenci

W menu Ogólne/ Inne dostępny jest słownik producentów. Użytkownik może przypisać producenta do wybranego towaru.
Lista producentów