Nowości i zmiany w wersji 2024.2.2

Księgowość

Nowości

  1. Deklaracja CIT-8(33). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(33) wraz z załącznikami: CIT 8/O(19), CIT-D(8), CIT-BR(10), CIT/IP(5), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/8S(6), CIT/KW(4), CIT/WW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2023 wraz z jej wydrukiem z aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. . Jeżeli podczas dodawania deklaracji CIT-8(33) wybrany zostanie okres obrachunkowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022. . Załącznik CIT/WW(3) . Z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(33) wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/WW(3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Użytkownik ma możliwość dodania jednego załącznika CIT/WW do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.. . Załącznik Korekta podatku . Do deklaracji CIT-8(33) nie jest już dołączany załącznik CIT/WZ. W związku z tym, że obowiązek naliczenia korekty nadal istnieje, nie trzeba natomiast wysyłać informacji o poszczególnych dokumentach na podstawie których korekta została wyliczona, w sekcji Załączniki zmieniono nazwę dotychczasowego formularza Załącznik CIT/WZ na: Korekta podatku. Na podstawie formularza Korekta podatku wyliczana jest sekcja E.5. Zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania (straty) o wysokość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych. Formularz Korekta podatku nie jest wysyłany do systemu e-Deklaracje.

Poprawono

  1. Deklaracja CIT-8. W specyficznych przypadkach nie można było edytować deklaracji CIT-8 z dużą liczbą załączników. Działanie poprawiono na formularzu deklaracji CIT-8 w wersji 33.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 29.02.2024

  1. Deklaracja CIT-8(33). Z poziomu listy deklaracji CIT-8 udostępniono wydruki deklaracji CIT-8(33) wraz z załącznikami za rok 2023.

Ogólne

Zmiany

  1. Ważne aktualizacje. Jeżeli nowa wersja Comarch ERP Optima nie wymaga konwersji baz i w poprzedniej wersji ważne aktualizacje dotyczące baz danych zostały już pobrane, są one od razu widoczne w nowej wersji. Jeżeli zostały zainstalowane w poprzedniej wersji, w nowej również widnieją jako zainstalowane.

Płace i Kadry

Poprawiono

  1. Pakiet mobilności. Poprawiono wyliczanie podstawy składek społecznych dla pracowników objętych pakietem mobilności. W niektórych sytuacjach podstawa była zaniżana, jeśli był wypłacany składnik, który nie stanowił podstawy składek ZUS.

Handel z magazynem

Informacja
Wersja 2024.2 jest ostatnią wspierającą integrację Comarch ERP Optima Offline (stanowisko handlowe dla Comarch ERP XL).

Poprawiono

  1. Waga dla przesyłki kurierskiej DPD. Poprawiono przesyłanie wagi paczki z wartościami dziesiętnymi podczas rejestracji przesyłki u kuriera DPD.