Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 30.12.2020 r.

1. Naliczanie deklaracji PIT-11 dla pracowników tymczasowych. Poprawiono sposób wykazywania kwoty ‘Wynagrodzenia za czas urlopu (tymczas.)’ na deklaracji PIT-11 dla pracowników tymczasowych i oddelegowanych jednocześnie.