Podział zdarzenia MPP

Ten przykład pozwoli wyjaśnić zasadę podziału płatności MPP. W rejestrze VAT prowadzono dokument kosztowy VAT/2018/101 dla kontrahenta o numerze NIP 444-44-44-444. Netto 1000 zł, VAT 230 zł. Kontrahent na formularzu, na drugiej zakładce na zaznaczony parametr MPP –  podzielona płatność.

W preliminarzu płatności powstało zdarzenie KW na kwotę 1230 zł, parametr MPP jest zaznaczony, NIP to 4444444444, Numer dokumentu VAT/2018/101, kwota VAT 230 zł. Korzystając z funkcji Podziel, zdarzenie to podzielimy na 3 płatności: 230 zł, 500 zł i 500 zł.

Po podziale otrzymamy trzy zdarzenia::

Zdarzenie nr 1, kwota płatności = 230 zł – kwota VAT = 43,01 zł

Zdarzenie nr 2, kwota płatności = 500 zł – kwota VAT = 93,49 zł

Zdarzenie nr 3, kwota płatności = 500 zł – kwota VAT = 93,50 zł

Łączna wartość płatności to 1230 zł, kwota VAT 230 zł.

Na zdarzeniu numer 2 odznaczamy parametr MPP – podzielona płatność.

Na zdarzeniu nr 1 kwotę VAT zwiększamy do 180 zł. Pojawi się komunikat informujący że łączna kwota VAT na płatnościach przekroczyła podatek VAT na dokumencie w rejestrze VAT. Maksymalna kwota jaką możemy wpisać to 136,50 zł (43,01+93,49).