Logowanie poprzez przeglądarkę Internet Explorer

Wskazówka
Jaki jest adres Platformy WWW Comarch ERP Optima Chmura Standard?
Platforma WWW Comarch ERP Optima Chmura Standard działa pod adresem https://www.online.comarch.pl/optima.

Dostęp do usług Comarch ERP Optima poprzez Platformę WWW Comarch ERP Optima Chmura Standard wymaga użycia przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej (ewentualnie można skorzystać z aktualnej wersji Google Chrome / Microsoft Edge, przy czym uruchomienie Pulpitu zdalnego możliwe jest tylko w przypadku zainstalowania i uruchomienia dla naszego adresu nakładki IE-Tab dla przeglądarki Chrome / Edge, nie ma możliwości uruchomienia usługi w innych przeglądarkach, m.in. w Mozilla Firefox czy Opera), uruchomionej w środowisku systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows (Windows 8.1 lub nowszy) z zainstalowanymi bieżącymi aktualizacjami systemu Windows udostępnianymi przez firmę Microsoft.

Uwaga
Najnowsze aktualizacje systemu Windows 10 (dotyczy również systemu Windows 11) modyfikują komponent webowy Klienta podłączenia pulpitu zdalnego. Powoduje to brak możliwości uruchomienia Comarch ERP Optima z poziomu Platformy WWW (w przypadku przeglądarki Internet Explorer, a w Microsoft Edge i Google Chrome pozostaje pusta strona bez monitu pozwalającego uruchomić pulpit zdalny). Z tego względu zaleca się korzystanie z aplikacji Comarch ERP Optima SaaS.

Środowisko pracy klienta dla usługi Comarch ERP Optima (przeglądarka internetowa, program antywirusowy, firewall) powinno być tak skonfigurowane aby umożliwiało zainstalowanie i użycie komponentu ActiveX:

Microsoft RDP Client Control (redist)

W przypadku przeglądarki internetowej wymagany efekt można osiągnąć dodając następujące adresy do witryn zaufanych (przy założeniu ze nie zmieniono domyślnego poziomu zabezpieczeń tej strefy):

http://www.online.comarch.pl

https://www.online.comarch.pl

http://demo.online.comarch.pl

 

Wskazówka
Aby wpisać witryny z protokołem „http:” należy odznaczyć opcję „Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie”.

Jeżeli dodanie powyższych adresów do Witryn zaufanych nie umożliwi pojawienia się w przeglądarce okna Pulpitu zdalnego, to dodatkowo na czas jednego logowania do usługi Comarch ERP Optima w systemie Comarch ERP Optima Chmura Standard na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1 lub Windows 10 należy wyłączyć opcję „Kontrola konta użytkownika”. W tym celu należy wejść do Pulpitu sterowania > Konta użytkowników > Wybrany użytkownik > Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika / Zmień ustawienia funkcji kontrola konta użytkownika, przesunąć suwak na najniższy poziom oraz zrestartować komputer. Po pierwszym poprawnym zalogowaniu się do systemu Comarch ERP Optima Chmura Standard zalecane jest przywrócenie wcześniejszego ustawienia funkcji „Kontrola konta użytkownika”. W przypadku systemu Windows 8.1 i 10 do wyłączenia funkcji „Kontrola konta użytkownika” może być potrzebna zmiana w rejestrze.

Uwaga
Przy logowaniu przez Platformę WWW Comarch ERP Optima Chmura Standard dostępna jest tylko podstawowa funkcjonalność programu Comarch ERP Optima.
Uwaga
W przypadku gdy Windows jest 64-bitowy, mapowanie lokalnych drukarek przy logowaniu przez przeglądarkę będzie mogło zaistnieć, gdy przeglądarka także działa w trybie 64-bitowym. Stąd zaleca się korzystanie z aplikacji Comarch ERP Optima SaaS.

 

Czy ten artykuł był pomocny?