Zgłoszenie dodania bazy danych z udostępnionej kopii zapasowej

Zgłoszenie podłączenia kopii zapasowej bazy danych należy wykonać przez Platformę WWW. Po zalogowaniu na konto użytkownika z uprawnieniami administratora w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym, należy wybrać zakładkę Bazy danych – Dodaj, następnie wybrać opcję Odtwórz bazę danych z kopii zapasowej” (jeżeli baza ma zostać podłączona jako kolejna w instalacji) lub Zastąp bazę danych z kopii zapasowej” (jeżeli baza ma zastąpić dotychczasową bazę). Zgłoszenie należy wypełnić i zatwierdzić zgodnie z wymaganiami, a plik z bazą danych należy udostępnić w usłudze Comarch IBARD lub poprzez bezpośredni link (bez potrzeby rejestracji/logowania) do pliku w innej usłudze wirtualnego dysku. Każda baza firmowa powyżej drugiej jest odpłatna.

Uwaga

Plik z bazą danych musi być udostępniony przed wykonaniem zgłoszenia z poziomu Platformy WWW. Brak poprawnego udostępnienia lub inne niezgodności będą skutkowały odrzuceniem zgłoszenia. Powód odrzucenia można będzie zobaczyć w zakładce Bazy danych – Historia zgłoszeń.

Wskazówka

Szczegółową instrukcję udostępniania pliku znajdą Państwo w biuletynie: Instrukcja udostępniania bazy danych w usłudze Comarch IBARD. Podłączenia kopii bazy danych dokonuje asysta Comarch ERP Optima w modelu usługowym w czasie pracy asysty.

Czy ten artykuł był pomocny?