Otrzymywanie faktur za usługi

Otrzymywanie faktur za usługi jest zależne od formy wybranej przez Klienta.

Faktury za dostęp do Comarch ERP Optima Chmura Standard, wystawiane są z dołu, pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, za który jest wystawiana faktura.

Jeśli wyrażona jest zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych, udostępniona będzie do pobrania w formie pliku PDF na Platformie WWW oraz przesłana na wskazany adres email. Panel z fakturami, dostępny jest jedynie dla użytkownika z uprawnieniami administratora, w zakładce MOJE KONTO – PŁATNOŚCI I FAKTURY. Wybierając tą ścieżkę dostępu, można również dokonać zmiany adresu email do wysyłki dokumentów księgowych.

Jeśli zgoda nie została wyrażona, faktura zostanie wysłana pocztą tradycyjną.

Uwaga
Funkcja jest niedostępna w okresie próbnym programu.

Czy ten artykuł był pomocny?