Zgłoszenie użytkownika do usunięcia

Zgłoszenia usunięcia użytkownika odbywa się po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na Platformie WWW .

W celu oznaczenia rezygnacji, należy przejść do podstrony UŻYTKOWNICY – ZARZĄDZAJ, na której jest widoczna lista aktywnych użytkowników. Wybierając przycisk Usuń użytkowników . Po prawej stronie, przy każdym z loginów znajduje się okienko, które należy oznaczyć przy rezygnacji oraz  kolejno zatwierdzić zmiany po wybraniu: Zgłoś konta do usunięcia.

Rezygnacja z użytkowników realizowana jest ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu stosownego oświadczenia.

W celu wypowiedzenia całości umowy – wszystkich zarejestrowanych użytkowników,  Klient powinien wysłać do Comarch stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór wypowiedzenia można otrzymać po przesłaniu informacji na adres optima.chmura@comarch.pl

Wypowiedzenia całości umowy przebiega z zachowaniem dwu miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Uwaga
Funkcja jest niedostępna w okresie próbnym programu.

Czy ten artykuł był pomocny?