Wydanie towarów

W celu wydania towarów, na które zostało złożone zapotrzebowanie w centrali lub sklepie, należy w menu głównym wybrać kafel [Back office], a następnie [Wydanie towarów].

Kafel [Wydanie towarów]
Z poziomu okna Wydanie towarów dostępne są opcje:

 • [Przygotowanie wysyłki] – umożliwia utworzenie dokumentu MM- na podstawie złożonego zapotrzebowania z inicjatywy sklepu lub zamówienia wewnętrznego z centrali
 • [Rejestr paczek] – umożliwia wyświetlenie wygenerowanych listów przewozowych oraz ich podgląd
 • [Generowanie naklejek] – umożliwia podpięcie własnego wydruku utworzonego i przypiętego do stanowiska POS w systemie ERP (domyślnie ukryte)

Opcje dostępne po wyborze kafla [Wydanie towarów]
Przygotowanie wysyłki

Kafel [Przygotowanie wysyłki] dostępny z poziomu [Back office] -> [Wydanie towarów] umożliwia wybranie jednego z dwóch procesów:

 • Pakowanie towarów na potrzeby realizacji zamówienia wewnętrznego zleconego przez centralę przy pomocy opcji [Na podstawie zamówienia wewnętrznego]
 • Utworzenie przesyłki z inicjatywy sklepu przy pomocy opcji [Przesunięcia ręczne]

Kafel [Przygotowanie wysyłki]

Okno Przygotowanie wysyłki

Tworzenie paczki na podstawie zamówienia wewnętrznego

Po wyborze przycisku [Na podstawie zamówienia wewnętrznego] wyświetlana jest lista zamówień wewnętrznych dotyczących wysyłki towarów z magazynu sklepu do magazynów w centrali lub innych sklepach.

Lista zamówień wewnętrznych

Po wyborze dokumentu prezentowana jest lista towarów pozostających do spakowania wraz z ich ilością.

Pakowanie towarów z dokumentu zamówienia zewnętrznego

Z poziomu pakowania towarów pochodzących z zamówienia wewnętrznego możliwe jest utworzenie przy pomocy przycisku [Nowa paczka] paczki, która odpowiada dokumentowi MM-.

Tworzenie nowego dokumentu MM- przy pomocy przycisku [Nowa paczka]
Towary można wskazać poprzez ich zeskanowanie lub ustalić ich ilości ilości poprzez ręczną edycję z poziomu listy. System kontroluje dostępność stanów magazynowych wydawanych towarów wykorzystując usługę POS Agent, sprawdza również, czy ilości spakowanych artykułów nie przekraczają ilości faktycznie zamówionej oraz czy zeskanowany artykuł jest elementem realizowanego zamówienia.

Proces pakowania można:

 • zatwierdzić, czyli zakończyć realizację wskazanego zamówienia, przy pomocy przycisku [Zatwierdź]
 • przerwać przy pomocy przycisku [Parkuj], aby kontynuować go później

Dodatkowym rodzajem zamówienia jest zlecenie zwrotu kolekcji.

Zamówienie o typie Zwrot kolekcji

W tym przypadku operatora sklepu nie obowiązują limity ilości zamówionych artykułów, dzięki czemu możliwe jest zlecenie przesłania wszystkich dostępnych w sklepie artykułów danego typu. Ilości do zrealizowania są w tym przypadku jedynie sugerowane.

Przesunięcia ręczne

Po wyborze przycisku [Przesunięcia ręczne] można zainicjować przesyłkę towarów pochodzących ze sklepu. Prezentowana jest lista wszystkich przesunięć magazynowych utworzonych na danym stanowisku.

Lista przesunięć ręcznych

W przypadku operacji przesunięcia ręcznego operator sklepu może wybrać magazyn docelowy oraz samodzielnie wskazać pakowane towary.

Uwaga
W konfiguracji procesu, w systemie ERP, dostępna jest opcja ustawienia limitu ilości wysyłanego towaru, w celu uniemożliwienia pracownikowi wysłania jednorazowo zbyt dużej ilości towaru.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego oraz filtry rozwijane:

 • Status dokumentu – posiada następujące kategorie:
  •  Przyjęte przez magazyn docelowy – w przypadku wszystkich dokumentów, dla których jest informacja o (nieanulowanym) MM+ powiązanym z danym MM-
  • Nieprzyjęte przez magazyn docelowy – w przypadku wszystkich pozostałych dokumentów
 • Data
 • Stan
 • Magazyn źródłowy
 • Magazyn docelowyGenerowanie naklejek

Kafel [Generowanie naklejek] (domyślnie ukryty), dostępny z poziomu [Back office] -> [Wydanie towarów], umożliwia podpięcie własnego wydruku utworzonego i przypiętego do stanowiska POS w systemie ERP.

Kafel [Generowanie naklejek]
Po wyborze kafla wyświetlane jest okno, które pozwala na zdefiniowanie liczby naklejek do wydruku.

Okno generowania naklejek
Rejestr paczek

Z poziomu menu [Back office] -> [Wydanie towarów] dostępny jest kafel [Rejestr paczek], pod którym prezentowana jest lista dokumentów MM-.

Kafel [Rejestr paczek]
W oknie rejestru paczek prezentowane są utworzone MM-  posortowane po dacie wystawienia.

Z poziomu okna możliwe jest:

 • wyświetlenie podglądu szczegółów dokumentów MM- przy pomocy przycisku [Podgląd]
 • wydrukowanie dokumentu MM- przy pomocy przycisku [Drukuj]