Dodawanie nowej oferty sprzedaży

W celu dodania nowej oferty sprzedaży (OS), należy:

Przycisk [Dodaj] na liście dokumentów zamówień i ofert sprzedaży
Przycisk [Dodaj] na liście dokumentów zamówień i ofert sprzedaży
Uwaga
Dodanie oferty wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.
Formularz oferty sprzedaży
Formularz oferty sprzedaży

Na formularzu dokumentu OS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Lista pozycji dokumentu zawiera kolumny:
  • Nazwa
  • Cena
  • Ilość
  • Wartość

  Domyślnie ukryte:

 2. Forma – domyślna forma płatności kontrahenta, o ile jest dostępna na stanowisku POS. W przeciwnym wypadku domyślna forma dla centrum, do którego należy stanowisko POS.
 3. Termin płatności – domyślny termin płatności pobierany z ustawień kontrahenta
 4. Uwaga
  Domyślna forma płatności oraz termin płatności kontrahenta definiowane są w systemie ERP.
 5. Data ważności – data obowiązywania oferty. Po przekroczeniu tego terminu nie ma możliwości jej realizacji. Istnieje możliwość wybrania opcji Nieokreślona.
 6. Data realizacji – data, która jest przenoszona na zamówienie sprzedaży jako data realizacji zamówienia. Określa termin, w którym na pozycje dokumentu powinna być wystawiona faktura/paragon. Po wybraniu opcji Data realizacji istnieje możliwość określenia terminu realizacji z uwzględnieniem ilości dni określonych pod przyciskiem [Ilość dni od zamówienia] (data realizacji jest równa dacie wystawienia powiększonej o liczbę dni od zamówienia). Data realizacji nie może być późniejsza od daty ważności.
 7. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego dokumentu OS znajdują się również poniższe przyciski:

 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
Uwaga
Dokument OS można zatwierdzić mimo dodania pozycji o zerowej wartości.

Oferta sprzedaży:

Przykład
W sklepie meblowym klient zainteresowany jest kupnem całego zestawu mebli kuchennych. Po krótkich negocjacjach ze sprzedawcą klientowi zostaje zaoferowany rabat 15% na całość zakupu. Klient chciałby jednak przemyśleć ewentualny zakup ze swoją rodziną i podjąć ostateczną decyzję do 7 dni. W związku z tym operator na stanowisku POS wybiera na liście zamówień i ofert sprzedaży przycisk [Dodaj] -> [Oferta]. Następnie dodaje artykuły oraz przy pomocy przycisku [Rabat nagłówka] udziela 15% rabatu. Po wybraniu kontrahenta ustala datę ważności oferty na 23.04 (czyli do 7 dni). Zatwierdzony dokument drukuje i przekazuje klientowi.

Czy ten artykuł był pomocny?