Komunikaty oraz powiadomienia

W aplikacji użytkownik informowany jest o różnego rodzaju zdarzeniach za pomocą krótkich, nieblokujących pracy powiadomień.

Powiadomienie o zatwierdzeniu paragonu
Powiadomienie o zatwierdzeniu paragonu

Powiadomienia wyświetlane są w postaci okienka (chmurki) w prawym górnym rogu okna oraz dzielą się na trzy typy:

  • Informacyjne
  • Ostrzegające
  • Informujące o błędzie

Czas wyświetlania powiadomień może być modyfikowany w pliku POS2.exe.config, znajdującym się w katalogu instalacyjnym aplikacji Comarch POS. W pliku należy dla pola:

<add key=”NotificationTimeout” value=”3000″ />

zmienić wartość z 3000 ms na oczekiwany czas.
W przypadku błędu lub potrzeby dodatkowego zatwierdzenia akcji wykonywanej przez użytkownika wyświetlany jest komunikat blokujący interfejs.

Komunikat dotyczący przeliczenia dokumentu po zmianie kontrahenta
Komunikat dotyczący przeliczenia dokumentu po zmianie kontrahenta
Przykład
Na stanowisku POS użytkownik ma otwartych kilka okien: Pulpit główny, Paragon, Lista artykułów.

Kilka otwartych okien
Kilka otwartych okien

Podczas wylogowania z aplikacji zostaje wyświetlony komunikat z pytaniem, czy wylogować pomimo otwartych widoków.

Komunikat dotyczący wylogowania przy otwarciu kilku okien
Komunikat dotyczący wylogowania przy otwarciu kilku okien

Wybranie opcji Tak spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien oraz wyloguje operatora. Wybranie opcji Nie wycofa operatora do poprzednio wyświetlanego widoku.

Czy ten artykuł był pomocny?