Kopiowanie pozycji dokumentów (Altum, Enterprise)

Kopiowanie pozycji dokumentów (Altum, Enterprise)

Kopiowanie pozycji możliwe jest z dokumentów: PAR/FS/ZS/OS. Skopiowane pozycje użytkownik może wkleić na nowy dokument poprzez ustawienie kursora myszy w polu Wyszukaj lub na liście pozycji dokumentu. Kopiowanie i wklejanie działa za pomocą standardowych skrótów klawiszowych i przycisku myszy, funkcjonalność dedykowana jest dla osób używających klawiatury i myszy.

  • Ctr+c – kopiowanie pozycji, przy pomocy myszy jesteśmy w stanie zaznaczyć które artykuły należy skopiować z dokumentu źródłowego. Kopiowane są artykuły z ich ilościami z dokumentu źródłowego i ceną początkową, bez naliczonych rabatów.
  • Ctr+v – wklejenie artykułów, które wcześniej skopiowano
  • Ctr+a – zaznaczenie wszystkich pozycji na dokumencie, które mają zostać skopiowane
  • Ctr+ prawy przycisk myszy – umożliwia wybranie konkretnych pozycji na dokumencie, które mają być wybrane do skopiowania
  • Shift + prawy przycisk myszy – umożliwia wskazanie przedziału artykułów z dokumentu, które mają być wybrane do skopiowania

Czy ten artykuł był pomocny?