Korekta ilościowa (Enterprise, Altum)

Korekta ilościowa (Enterprise, Altum)

W aplikacji istnieje możliwość dodania korekty do faktury sprzedaży lub paragonu. Korekta może jedynie zmniejszać ilość na pozycjach dokumentu.

Uwaga
Na stanowisku POS nie ma możliwości wystawienia korekt na plus.

W celu dodania korekty, należy na liście dokumentów handlowych wskazać korygowany dokument oraz wybrać przycisk [Korekta].

Przycisk [Korekta]
Przycisk [Korekta]
Uwaga
Dodanie korekty dokumentów wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.
Formularz nowo wystawianej korekty ilościowej
Formularz nowo wystawianej korekty ilościowej

Na formularzu dodawanego dokumentu korekty znajdują się następujące pola(poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Paragon/Faktura – prezentuje numer korygowanego dokumentu
 2. Nr fiskalny – umożliwia wprowadzenie numeru fiskalnego korygowanego dokumentu
 3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 4. Lista pozycji zawierająca kolumny:

  W przypadku, gdy pozycja:

  • nie jest korygowana w całości, oznaczenia jej bazowej ilości oraz wartości są przekreślone, a poniżej wyświetlane są skorygowane dane
  • jest całkowicie skorygowana ilościowo, prezentowana jest w całości jako przekreślona
  Skorygowana pozycja dokumentu
  Skorygowana pozycja dokumentu
 5. Łączna ilość – prezentuje sumę ilości skorygowanych/zwróconych elementów na dokumencie
 6. Kontrahent – prezentuje przeniesionego z dokumentu źródłowego kontrahenta (nabywcy, odbiorcy)
 7. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
  • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
  • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Rabat
  • Narzut
  • Zaliczki
  • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
Uwaga
Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.

8. Przyczyna korekty – wymagane jest określenie przyczyny wystawianej korekty, w przeciwnym wypadku zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe. Po wybraniu przycisku zostaje wyświetlone okno wyboru wartości zdefiniowanych w systemie ERP.

Okno Wybierz przyczynę

Możliwe jest również określenie przyczyny dla każdej pozycji korekty, a nie całego dokumentu. Taka funkcjonalność umożliwia późniejszą analizę statystyczną. Przyczyna pozycji dotyczy:

Przyczyna korekty dla pozycji dokumentu
Przyczyna korekty dla pozycji dokumentu
Uwaga
Uruchomienie określania przyczyny dla każdej pozycji korekty odbywa się po stronie systemu ERP.

W przypadku elementu kompletu z opcją Pobieraj składniki na dokument oraz włączoną blokadą jego modyfikacji, korekta takiej pozycji dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu: „Komplet nie podlega rozbiciu. Skorygować wszystkie elementy kompletu?”. Wybranie opcji Tak spowoduje otwarcie okna z wyborem przyczyny korekty. Wybrana przyczyna zostanie ustawiona na wszystkich elementach kompletu. Analogiczne działanie ma miejsce dla elementów promocji pakietowej oraz włączonej opcji blokady korygowania jej elementów.
Na podglądzie korekty, przyczyny poszczególnych pozycji dokumentów są prezentowane bez możliwości ich edycji.
Dla elementu typu Skup nie ma możliwości zmiany przyczyny korekty. Automatycznie ustawiana jest przyczyna: Skup.

9. Szczegóły pozycji– prezentuje podstawowe informacje na temat elementu dokument oraz umożliwia:

 • [Zwróć] – skorygowanie określonej ilości wskazanej pozycji dokumentu. Funkcjonalność dostępna jest również bezpośrednio na wybranej pozycji w kolumnie Ilość.
 • [Zwróć pozycję] – skorygowanie wskazanej pozycji dokumentu
 • [Zwróć wszystko] – zwrot wszystkich artykułów znajdujących się na dokumencie

10. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Formularz dodawanej korekty zawiera następujące przyciski:

 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Wymiana] – przechodzi do procesu wymiany korygowanego towaru

Po zatwierdzeniu korekty zostanie wyświetlone okno płatności Do zwrotu, analogiczne do okna przyjmowania płatności podczas wystawiania dokumentu, z tą różnicą, że po zatwierdzeniu okna kwota jest wydawana, a nie przyjmowana.

Przykład
W sklepie odzieżowym XYZ możliwy jest zwrot towaru do dwóch tygodni.
Klientka kupuje w prezencie swojemu mężowi bluzkę sportową. Nie jest jednak pewna, który rozmiar wybrać. Postanawia kupić dwa rozmiary: L oraz M.
Po tygodniu klientka wraca do sklepu XYZ i postanawia zwrócić towar o niepasującym rozmiarze L. Kasjer wyszukuje okazany paragon na liście dokumentów handlowych. Po jego zaznaczeniu wybiera przycisk [Korekta]. Następnie zaznacza zwracany towar (Bluzkę sportową rozmiar L) na liście pozycji dokumentu i wybiera przycisk [Zwróć całość]. Po zatwierdzeniu dokumentu operator w kolejnym oknie wybiera formę płatności, w jakiej zostanie wypłacony zwrot pieniędzy.

W przypadku kompletów:

 • niepobierających elementów na dokument handlowy, nie ma możliwości skorygowania elementu kompletu na dokumencie korekty automatycznej
 • pobierających elementy na dokument handlowy, na korekcie automatycznej elementy kompletu prezentowane są jak zwykłe artykuły

Generowanie numeru bony przy tworzeniu korekty (Enterprise)

Wiele sieci handlowych decyduje się na wydanie bonu wewnętrznego zamiast zwrotu gotówki, w przypadku gdy Klient zwraca zakupiony towar. Ma to uzasadnienie marketingowe, ponieważ firma ma pewność, że klient wróci, aby wykorzystać bon.

Istnieje możliwość wygenerowania numeru bonu bezpośrednio na stanowisku POS, nawet jeśli połączenie z systemem ERP nie jest dostępne. Nowe rozwiązanie umożliwia uniknięcie sytuacji, w której fizyczne karty w sklepie się skończyły i firma nie jest w stanie wystawić korekty, ponieważ ilość bonów/kart w sklepie była ograniczona do określonej liczby.

Uwaga
W celu generowania numerów bonów z poziomu Comarch POS należy w systemie Comarch ERP Enterprise dla wybranego rodzaju bonu aktywować parametr Generowanie numeru bonu przez adapter w aplikacji Rodzaj bonów.

Parametr Generowanie numeru bonu przez adapter w aplikacji Rodzaje bonów

Korygując dokument handlowy o kwotę X, w oknie płatności należy wskazać formę zwrotu – bon własny. Nadal możliwe jest zeskanowanie/wprowadzenie numeru istniejącego bonu (np. w przypadku wydawania fizycznej karty podarunkowej), ale dodatkowo dostępny jest nowy przycisk [Wygeneruj numer bonu]. Po wybraniu przycisku, na stanowisku Comarch POS generowany jest unikalny numer bonu (również w trybie offline). Kwota zwrotu zostaje przypisana do danego bonu, następnie bon jest tworzony i aktywowany w systemie ERP po synchronizacji.

Przycisk [Wygeneruj numer bonu]
Po wygenerowaniu numeru bonu należy wybrać przycisk [Zatwierdź] w oknie Wydaj lub doładuj bon własny.

Wygenerowany numer bonu

 

Czy ten artykuł był pomocny?