Niestandardowe akcje DataService

Kontrakt DataService’u zawiera dwie metody umożliwiające wywołanie uniwersalnej akcji:

byte[] CustomGet(string operationCode, byte[] args)
void CustomExecute(string operationCode, byte[] args)

Zarówno argument jak i typ zwracany (tylko CustomGet) jest tablicą bajtów, aby można było przesłać oraz odebrać dowolna strukturę.

Wywołanie na POS

Metody do wywołania akcji uniwersalnych znajdują się w serwisie ISynchronizationService. Wystarczy we własnym module wstrzyknąć instancje w/w serwisu i wywołać żądaną operację.

Obsługa na DataService

Podpięcie obsługi akcji uniwersalnej polega na zarejestrowaniu jej obsługi w module rozszerzającym.

!!Uwaga!! klasa opatrzona atrybutem musi być statyczna

[DataServiceBusinessModule]
public static class Module  
{
  [MethodInitializer]
  public static void Initialize()    
  {
   var customOpsService = IoC.Container.Resolve<ICustomOperationsService>();
   customOpsService.RegisterCustomGet("my_op", MyCustomGet);
  }
  private static byte[] MyCustomGet(byte[] data)    
  {
   //kod  
  }
}

 

Czy ten artykuł był pomocny?