Osoba kontaktowa/członek rodziny

Z poziomu okna Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego, zakładki Członkowie rodziny/Osoby kontaktowe (w zależności od typu kontrahenta) lub okna Edycja kontrahenta detalicznego/biznesowego (sekcja domyślnie ukryta) istnieje możliwość:

  • Podejrzenia szczegółów danych członka rodziny/osoby kontaktowej
  • Edycji danych (w tym zgód) członka rodziny/osoby kontaktowej
  • Dodania nowego członka rodziny/osoby kontaktowej
Zakładka Osoba kontaktowa w oknie Szczegóły kontrahenta detalicznego

W oknie dodawania/edycji członka rodziny/osoby kontaktowej prezentowane są pola:

  • Tytuł
  • Imię – domyślnie obowiązkowe
  • Nazwisko – domyślnie obowiązkowe
  • Typ relacji – umożliwia wybranie jednej z opcji zdefiniowanych w systemie ERP (przykładowo: Ojciec, Matka, Syn, Córka). Dotyczy członka rodziny.
  • Stanowisko – umożliwia wybranie jednej z opcji zdefiniowanych w systemie ERP (przykładowo: Administrator, Dyrektor, Pracownik, Menadżer). Dotyczy osoby kontaktowej.
  • Data urodzenia –zawiera pola: Dzień, Miesiąc (z możliwością wyboru z listy rozwijalnej), Rok. Dotyczy członka rodziny.
  • Telefon
  • Adres e-mail
  • Zgody
Okno dodawania nowego członka rodziny
Uwaga
W zarządzaniu widokiem można określić pola obowiązkowe do wypełnienia przy dodawaniu nowej osoby kontaktowej/członka rodziny.

Z poziomu okna Edycja członka rodziny/osoby kontaktowej możliwe jest również usunięcie osoby kontaktowej/członka rodziny.

Czy ten artykuł był pomocny?