Podgląd karty artykułu (Enterprise, Altum)

Okno podglądu karty artykułu prezentuje:

 • nazwę artykułu
 • kod EAN
 • miniaturę zdjęcia
 • opis
 • dostępną ilość
 • rezerwacje
 • zakładkę Właściwości
 • zakładkę Grupy
 • zakładkę Cenniki – niewidoczną dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • zakładkę Elementy kompletu – widoczna tylko dla artykułów typu Komplet
Podgląd karty artykułu

Z poziomu podglądu można:

 • wyświetlić zdjęcia danego artykułu przy pomocy przycisku [Zdjęcia]
 • sprawdzić dostępność artykułu w innych sklepach przy pomocy przycisku [Dostępność w sklepach]
 • zaktualizować stan zasobów poprzez wygenerowanie dokumentu PW lub RW przy pomocy przycisku [Nowa korekta zasobów]
 • wydrukować etykiety artykułu przy pomocy przycisku [Drukuj etykiety] – wydruk musi być wcześniej utworzony i przypięty do stanowiska POS w systemie ERP
 • podejrzeć artykuł powiązany przy pomocy przycisku [Podgląd] dostępnego na zakładce Artykuły powiązane

 

Właściwości

 

 

Zakładka Właściwości

Zakładka Właściwości prezentuje:

 • stawkę VAT – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
 • wartości cech danego artykułu – numer handlowy
 • odwrotne obciążenie – informacja czy artykuł podlega procedurze odwrotnego obciążenia
 • wartości atrybutów danego artykułu
 • informację czy dany artykuł podlega odwrotnemu obciążeniu – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument

Zasoby

Zakładka Zasoby

Zakładka Zasoby prezentuje kolumny:

 • Magazyn – nazwa magazynu, który jest aktywny i dostępny w danym centrum
 • Ilość
 • Rezerwacje
 • Braki
 • Zamówione – ilość zamówionego towaru ale jeszcze niedostarczonego
 • Oczekiwane – ilość towaru wysłanego do sklepu ale jeszcze nierozpakowanego
 • Dostępna ilość – ilość towaru po uwzględnieniu rezerwacji

 

Cenniki

Zakładka Cenniki

Zakładka Cennik prezentuje kolumny:

 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Jednostka
 • Obowiązuje od (domyślnie ukryta)
 • Obowiązuje do (domyślnie ukryta)
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta
Uwaga
Definiowanie daty obowiązywania ceny oraz cennika odbywa się po stronie systemu ERP.
Uwaga
Funkcjonalność definiowania wielu cen z różnymi okresami obowiązywania w ramach tego samego cennika nie jest dostępna w Comarch ERP Altum.

Artykuł może mieć wiele zdefiniowanych cen, z różnymi okresami obowiązywania w ramach danego cennika. W związku z tym data:

 • Obowiązuje od – odpowiada dacie początkowej cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje od – odpowiada dacie początkowej elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data początkowa elementu cennika jest późniejsza lub taka sama jak data początkowa cennika.
 • Obowiązuje do – jest równoważna z datą końcową cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje do – jest równoważna z datą końcową elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data końcowa elementu cennika jest mniejsza lub równa dacie końcowej cennika.
Uwaga
Końcowa data cennika oraz elementu cennika może nie być określona. W takim przypadku na podglądzie karty artykułu wartość pola Obowiązuje do prezentowana jest jako “—“.
Przykład
W systemie ERP został zdefiniowany cennik X, obowiązujący przez cały miesiąc Maj (01.05.2019-31.05.2019). W ramach cennika X, dla artykułu Szary podkoszulek – Męski została zdefiniowana cena 45 PLN, obowiązująca tylko przez pierwszy weekend miesiąca (04.05.2019-05.05.2019). W takiej sytuacji na stanowisku POS, na podglądzie karty artykułu prezentowana jest cena 45 PLN dla cennika X z datami obowiązywania: 04.05.2019-05.05.2019.

Priorytety cenników (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Priorytety cenników dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

W związku z wielofirmowością i różnicami w cennikach obowiązujących w różnych sklepach, w obszarze jednej firmy dodana została obsługa priorytetów cenników. Cena pobierana jest z cennika o najwyższym priorytecie.

Przykład

W systemie ERP istnieje artykuł A1, który posiada dwa zdefiniowane cenniki dla typu ceny Standard:

 • cennik P1 ważny od 01.10.2020 do 31.10.2020r. z priorytetem 800
 • cennik P2 ważny od 01.03.2020 do 31.10.2020r. z priorytetem 100

W systemie Comarch POS wystawiany zostaje paragon z datą utworzenia 10.10.020r.  na artykuł A1. Pomimo tego, że cennik P1 jest aktualniejszy, to cena zostanie pobrana z cennika P2, ponieważ posiada on wyższy priorytet.

Elementy kompletu

Zakładka Elementy kompletu dla artykułu bez zaznaczonego parametru Pobieraj składniki na dokument

Zakładka Elementy kompletu prezentuje informacje dotyczące artykułów wchodzących w skład kompletu:

 • Miniatura zdjęcia
 • Nazwa
 • Typ artykułuTowar, Usługa, Komplet, Bon
 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta
 • Stawka VAT
 • Ilość

Grupy

Zakładka Grupy

Zakładka Grupy prezentuje grupy artykułów, do których należy dany artykuł. Lista grup zawiera następujące informacje:

 • Kategoria
 • Grupa
 • Ścieżka – określa lokalizację grupy artykułów w drzewie kategorii podziału grup artykułów

Artykuły powiązane

Zakładka Artykuły powiązane

Zakładka Artykuły powiązane dostępna jest w przypadku, gdy artykuł posiada przynajmniej jedną pozycję powiązaną. Lista artykułów powiązanych zawiera następujące kolumny:

 • Nazwa
 • Typ powiązania – możliwe typy powiązań:
  • Sugerowany do sprzedaży
  • Akcesorium
  • Zamiennik
  • Towar nadrzędny
 • Grupa towarowa–predefiniowana grupa w systemie ERP
 • Cena bazowacena brutto

Czy ten artykuł był pomocny?