Rabat nagłówka od wartości transakcji (Enterprise, Altum)

Rabat nagłówka od wartości transakcji (Enterprise, Altum)

Rabat nagłówka od wartości transakcji, to rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu.

Uwaga
Definiowanie rabatu odbywa się po stronie systemu ERP.

Występują dwa rodzaje rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • procentowy
 • wartościowy

Dla każdego rodzaju należy określić wartości progowe i przypisane im wartości rabatu.
Z poziomu systemu ERP można zdecydować, czy przy weryfikacji progu rabatu mają być uwzględniane:

 • elementy promocji pakietowych, które nie mają uruchomionej funkcji uwzględniania rabatów nagłówka
 • artykuły, które nie podlegają rabatowaniu

Wykluczanie lub łączenie promocji pakietowych z rabatem nagłówka od wartości transakcji na dokumencie zależy od parametru promocji pakietowej decydującego, czy promocja podlega rabatom nagłówka.
W przypadku automatycznego nadania rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • przy zmianie na dokumencie kontrahenta (automatycznie lub po zatwierdzeniu komunikatu informującego o przeliczeniu pozycji), rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy zmianie na dokumencie ilości, jednostki, wartości cechy lub ceny początkowej rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy naliczeniu odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu rabat zostaje ponownie przeliczony na tych pozycjach
 • przy zmianie typu dokumentu (PAR/FS) wartość rabatu zostaje wyświetlana zgodnie z kierunkiem VAT dokumentu
 • dodanie lub usunięcie pozycji na kontynuowanym dokumencie powoduje ponowne przeliczenie rabatu

W przypadku ręcznego nadania rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • przy zmianie na dokumencie kontrahenta (automatycznie lub po zatwierdzeniu komunikatu informującego o przeliczeniu) rabat zostaje usunięty
 • przy zmianie na dokumencie ilości, jednostki, wartości cechy lub ceny początkowej rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy naliczeniu odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu rabat zostaje ponownie przeliczony na tych pozycjach
 • przy zmianie typu dokumentu (PAR/FS) wartość rabatu zostaje wyświetlana zgodnie z kierunkiem VAT dokumentu
 • dodanie lub usunięcie pozycji na kontynuowanym dokumencie powoduje ponowne przeliczenie rabatu
Uwaga
Zmiana ceny końcowej jest naliczana jako rabat procentowy użytkownika na pozycji i nie powoduje przeliczenia rabatu nagłówka od wartości transakcji.
Uwaga
Rabat nagłówka od wartości transakcji nie jest wliczany do weryfikacji przekroczenia maksymalnego rabatu użytkownika.

Podczas generowania dokumentów (OS -> ZS, ZS -> PAR/FS) rabaty nagłówka od wartości transakcji zostają przeniesione z dokumentu źródłowego. W przypadku dodania nowej pozycji na generowanym dokumencie aktualne rabaty zostaną nadane wyłącznie na tę pozycję. Zmniejszenie ilości (przy włączonej funkcji kopiowania ilości z ZS) lub usunięcie pozycji generowanego dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu „Na pozycję naliczono rabat nagłówka od wartości transakcji. Modyfikacja spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

 • Tak – rabat zostaje usunięty i następuje ponowne przeliczenie pozycji dokumentu
 • Nie – modyfikacja (zmniejszenie ilości, usunięcie pozycji) nie zostaje wprowadzona na dokumencie. Skutkuje to brakiem możliwości częściowej realizacji zamówienia na generowanym dokumencie handlowym oraz brakiem możliwości zwiększenia ilości towaru podlegającego rabatowi nagłówka od wartości transakcji bez przeliczenia tej wartości.

Przy wyłączonej funkcji kopiowania ilości z ZS na generowanym dokumencie wprowadzenie ilości na pozycji nie wywołuje ponownego przeliczenia rabatu nagłówka od wartości transakcji. Takie ustawienie umożliwia częściową realizację zamówienia poprzez zeskanowanie mniejszej ilości artykułu.
Dla dokumentów generowanych z zamówienia sprzedaży zablokowana jest możliwość zwiększenia ilości pozycji, na które został naliczony rabat nagłówka od wartości transakcji. Przy próbie zwiększenia ilości pojawia się komunikat: „Zablokowano zmianę ilości ponad ilość dostępną na zamówieniu sprzedaży. Towar należy dodać jako nową pozycję”.

Przykład
W systemie ERP zdefiniowane są rabaty:

 • Promocja A typu Pakiet stały uwzględniająca rabaty nagłówka
 • Promocja B typu Pakiet stały nieuwzględniająca rabatów nagłówka
 • Rabat C typu Rabat nagłówka od wartości transakcji dla wartości równej 100 zł

Na stanowiskach POS mogą wystąpić następujące przypadki:

 • Na pozycjach paragonu został najpierw naliczony rabat C, a następnie ręcznie promocja A. W efekcie rabat C zostanie ponownie przeliczony.
 • Na pozycjach paragonu została najpierw naliczona promocja A, a następnie ręcznie rabat C. W efekcie rabat C zostanie naliczony na wszystkie pozycje dokumentu.
 • Na pozycjach paragonu został najpierw naliczony automatycznie rabat C, a następnie ręcznie promocja B. W efekcie rabat C zostanie usunięty z pozycji wchodzących w skład promocji pakietowej oraz ponownie przeliczony na pozostałych pozycjach dokumentu.
 • Na pozycjach paragonu został najpierw naliczony ręcznie rabat C, a następnie ręcznie promocja B. W efekcie rabat C zostanie usunięty ze wszystkich pozycji dokumentu.
 • Na pozycjach paragonu została najpierw naliczona promocja B, a następnie ręcznie rabat C. W efekcie rabat C zostanie naliczony tylko na pozycje nie wchodzące w skład promocji pakietowej.
Uwaga
Funkcjonalność wpływu grupy artykułów na naliczenie rabatu nagłówka od wartości transakcji nie jest dostępna we współpracy z systemem Comarch ERP Altum.

W systemie ERP można określić, czy grupy artykułów mają mieć wpływ na naliczenie rabatu nagłówka od wartości transakcji. Jeżeli na definicji rabatu:

 • nie została określona żadna grupa artykułów – naliczenie rabatu nie będzie zależeć od grupy artykułów, do której należy artykuł dodany na dokument
 • została określona grupa artykułów – rabat zostanie naliczony tylko na artykuły należące do tej grupy artykułów; rabat weryfikuje próg tylko na podstawie artykułów należących do wskazanej grupy artykułów
Przykład
W systemie ERP zdefiniowany jest rabat typu Rabat nagłówka od wartości transakcji:

 • 10 % rabatu przy zakupach powyżej 100 PLN
 • Dotyczy tylko artykułów należących do grupy Obuwie

Na stanowisku POS na generowany paragon zostały dodane dwa razy Szpilki, raz Baleriny oraz Apaszka. Na formularzu dokumentu prezentowane są pozycje:

 • Szpilki – 2 pary, w cenie 30 PLN za parę, należąca do grupy artykułów Obuwie
 • Baleriny – 1 para, w cenie 60 PLN, należąca do grupy artykułów Obuwie
 • Apaszka – 1 sztuka, w cenie 15 PLN, należąca do grupy artykułów Akcesoria

Na dokument został automatycznie naliczony 10 – procentowy rabat nagłówka, ponieważ suma wartości artykułów należących do grupy Obuwie (Szpilki oraz Baleriny) wynosiła 120 PLN i była większa niż 100 PLN. Po nadaniu rabatu pozycje dokumentu prezentowane są następująco:

 • Szpilki – 2 pary, 54 PLN za obie pary po odjęciu rabatu 10%
 • Baleriny – 1 para, 54 PLN za parę po odjęciu rabatu 10%
 • Apaszka – 1 sztuka, 10 PLN za sztukę, rabat nie został naliczony

Rabat nagłówka od wartości transakcji (basket) z gratisem (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Rabat nagłówka od wartości transakcji (basket) z gratisem.

Rozszerzona definicja Rabatu nagłówka od wartości transakcji umożliwia naliczenie gratisu w przypadku osiągnięcia właściwego progu transakcji. Pozycja będąca gratisem może zostać zdefiniowana wyłącznie jako rabat typu stała cena. Definicja pozwala na naliczenie rabatu na:

 • konkretny artykuł lub artykuł ze wskazanej grupy definicji
 • najtańszy artykuł
 • najdroższy artykuł

Rabat może być zastosowany wyłącznie na towar, który zostanie dodany na dokument w ilości zgodnej z tą określoną w definicji. Oznacza to, że pozycje nie zostaną rozbite w celu naliczenia rabatu na konkretną ilość, tak jak to ma miejsce w przypadku pakietów. Gratis nie zostanie naliczony na pozycję która już jest gratisem wynikającym z innego rabatu np. innego basketa lub promocji pakietowej. W przypadku naliczenia kilku rabatów tego typu przy weryfikacji progu kolejnego gratisu uwzględniana jest wartość dokumentu po pomniejszeniu o już naliczony wcześniej gratis.

Przykład
W systemie ERP zdefiniowano dwa rabaty typu Gratis od wartości transakcji uruchamiane kuponami:

 • Wydaj 20 PLN i otrzymaj Notatnik za darmo (artykuł gratis jako stała cena 0,00PLN)
 • Wydaj 30 PLN, a za najdroższy artykuł zapłać 3 PLN (grupa artykułów jako cena stała 3,00PLN)

Zeskanowano oba kupony, a poniższe artykuły zostały dodane do dokumentu sprzedaży:

 • Zeszyt 2 szt. – 15,00 PLN
 • Flamastry 1 szt. – 8,00 PLN
 • Notatnik 1 szt. – 5,00 PLN – 0,00 PLN

Wartość dokumentu to 28,00 PLN (Ponad 20,00 PLN), więc dodawany jest Notatnik z ceną 0,00 PLN

Po zeskanowaniu kolejnego artykułu:

 • Kredki 1 szt. – 6,00 PLN

Teraz wartość dokumentu to 29,00 PLN, ponieważ weryfikacja progu powinna uwzględniać wartość artykułu wcześniej dodanego jako gratis.

 • Zeszyt 2 szt. – 15,00 PLN
 • Flamastry 1 szt. – 8,00 PLN
 • Notatnik 1 szt. – 5,00 PLN – 0,00 PLN
 • Kredki 1 szt. – 6,00 PLN

Po zeskanowaniu kolejnego artykułu:

 • Długopis 2 szt. – 2,00 PLN

Wartość dokumentu to 31,00 PLN (ponad 30,00 PLN), więc dodatkowo najdroższy artykuł kosztuje 3,00 PLN.

 • Zeszyt 2 szt. – 15,00 PLN
 • Flamastry 1 szt. – 8,00 PLN – 3,00 PLN
 • Notatnik 1 szt. – 5,00 PLN – 0,00 PLN
 • Kredki 1 szt. – 6,00 PLN
 • Długopis 2 szt. – 2,00 PLN

Artykuły znajdujące się na dokumencie handlowym (paragon/faktura) podlegają weryfikacji aktualnie naliczonych gratisów, jak również wszystkich możliwych jeszcze do naliczenia gratisów oznaczonych jako wymagane na definicji rabatu. Dzięki temu operator może poinformować klienta o naliczonych gratisach oraz dodać te brakujące na dokumencie.

Okno naliczonych artykułów dodatkowych
Uwaga
Należy pamiętać, że dodanie i naliczenie kolejnych artykułów zdefiniowanych jako gratis powoduje przeliczenie dokumentu i tym samym zmianę warunków do spełnienia kolejnych promocji. O naliczeniu odpowiedniej promocji po dodaniu konkretnego gratisu decyduje priorytet i spełnienie warunków określonych w definicji.
Przykład

W systemie ERP zdefiniowane są dwie promocje pakietowe:

 • Promocja pakietowa 1: Kup artykuł A i B, a artykuł C otrzymasz gratis
 • Promocja pakietowa 2: Kup artykuł A i D, a artykuł E otrzymasz gratis

Na dokumencie znajdują się:

 • Artykuł A – 1 szt. (promocja pakietowa nie jest naliczana)
 • Artykuł B – 1 szt. (promocja pakietowa nie jest naliczana)
 • Artykuł D – 1 szt. (promocja pakietowa nie jest naliczana)

Po zatwierdzeniu użytkownik widzi informację o dostępnych gratisach:

 • Artykuł C z promocji „Kup artykuł A i B, a artykuł C otrzymasz gratis”
 • Artykuł E z promocji „Kup artykuł A i D, a artykuł E otrzymasz gratis”

W takiej sytuacji dodanie jednego gratisu na dokument spowoduje naliczenie odpowiedniej promocji pakietowej, dodanie obu gratisów spowoduje naliczenie promocji pakietowej o wyższym priorytecie.

Czy ten artykuł był pomocny?