Sprzedaż per kategoria produktu

Uwaga
Prezentacja danych związanych z tym zestawieniem konfigurowana jest po stronie systemu ERP.

Zakładka Sprzedaż per kategoria produktu, dostępna w oknie Podsumowanie stanowiska, prezentuje sprzedaż w wybranej sesji, w podziale na grupy artykułów według domyślnej kategorii podziału. Lista wyświetla tylko te grupy artykułów, dla których wartość sprzedaży w wybranej sesji jest większa od zera. W kolumnie Wartość sprzedaży przedstawiana jest sumaryczna wartość końcowa brutto elementów dokumentów handlowych z wybranej sesji bez uwzględniania zwrotów (korekt).

 

Okno Sprzedaż per kategoria produktu
Okno Sprzedaż per kategoria produktu

Czy ten artykuł był pomocny?