Limit minimalny stanu kasy

Na stanowisku POS może zostać uruchomiona kontrola minimalnego stanu kasy. Funkcjonalność dotyczy formy płatności typu Gotówka w walucie systemowej. Oprócz ustalenia wartości limitu minimalnego można również skonfigurować: sposób kontroli (Autoryzacja, Ostrzeżenie) oraz obiekty, dla których ma ona występować.

Uwaga
Konfiguracja oraz uruchomienie obsługi limitu minimalnego stanu kasy odbywa się po stronie systemu ERP.

Dla opcji:

 • Autoryzacja pojawia się komunikat blokujący
 • Ostrzeżenie pojawia się notyfikacja

Kontrola limitu minimalnego może wystąpić na:

 • korektach
 • KW
 • wypłacie końcowej przy zamknięciu dnia

Przekroczenie limitu przez operatora z uprawnieniem Przekroczenie limitu stanu kasy przy wybranej opcji Ostrzeżenie, skutkuje poinformowaniem o osiągnięciu limitu za pomocą powiadomienia.

Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia minimalnego limitu stanu kasy
Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia minimalnego limitu stanu kasy

Przekroczenie limitu stanu kasy przy wybranej opcji Autoryzacja:

 • przez użytkownika o uprawnieniu Przekroczenie limitu stanu kasy skutkuje komunikatem blokującym. Po wybraniu opcji Tak nie pojawia się okno autoryzacji.
 • przez użytkownika nie posiadającego odpowiedniego uprawniania skutkuje komunikatem blokującym. Po wybraniu opcji Tak pojawia się okno autoryzacji.

Komunikat w przypadku próby przekroczenia minimalnego limitu stanu kasy
Komunikat w przypadku próby przekroczenia minimalnego limitu stanu kasy

Przykład

W firmie XYZ zdefiniowany jest limit minimalny stanu kasy na wartość 1000 PLN. Dla wypłat końcowych wybrana jest opcja Autoryzacja.
Na kasie operator posiada 1500 PLN dla formy płatności o typie Gotówka. Podczas zamknięcia dnia operator chce wypłacić 1200 PLN. W momencie zatwierdzania pojawia się komunikat blokujący o treści: „Przekroczono minimalny limit stanu kasy. Minimalny limit stanu kasy wynosi: 1000 PLN. Stan kasy po zatwierdzeniu będzie wynosił 300 PLN. Czy chcesz kontynuować?”. Jeżeli operator zatwierdzi komunikat, to pojawi się okno autoryzacji. Nie mając odpowiednich uprawnień musi prosić o podejście przełożonego. Do kierownika należy decyzja, w jaki sposób rozwiązać zaistniałą sytuację.
Limit maksymalny stanu kasy

Na stanowisku POS może zostać uruchomiona kontrola maksymalnego stanu kasy. Funkcjonalność dotyczy formy płatności typu Gotówka w walucie systemowej. Oprócz ustalenia wartości limitu maksymalnego można również skonfigurować: sposób kontroli (Autoryzacja, Ostrzeżenie) oraz obiekty, dla których ma ona występować.

Uwaga
Konfiguracja oraz uruchomienie obsługi limitu maksymalnego stanu kasy odbywa się po stronie systemu ERP.

Dla opcji:

 • Autoryzacja pojawia się komunikat blokujący
 • Ostrzeżenie pojawia się notyfikacja – nie jest możliwa do wybrania dla dokumentów handlowych oraz KP.

Kontrola limitu maksymalnego może wystąpić na:

 • dokumentach handlowych
 • KP
 • wypłacie końcowej przy zamknięciu dnia

Przekroczenie limitu przez operatora z uprawnieniem Przekroczenie limitu stanu kasy przy wybranej opcji Ostrzeżenie, skutkuje poinformowaniem o osiągnięciu limitu za pomocą powiadomienia.

Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia maksymalnego limitu stanu kasy
Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia maksymalnego limitu stanu kasy

Przekroczenie limitu stanu kasy przy wybranej opcji Autoryzacja:

 • przez użytkownika o uprawnieniu Przekroczenie limitu stanu kasy skutkuje komunikatem blokującym. Po wybraniu opcji Tak nie pojawia się okno autoryzacji.
 • przez użytkownika nieposiadającego odpowiedniego uprawniania skutkuje komunikatem blokującym. Po wybraniu opcji Tak pojawia się okno autoryzacji.

Komunikat w przypadku próby przekroczenia maksymalnego limitu stanu kasy
Komunikat w przypadku próby przekroczenia maksymalnego limitu stanu kasy

Uwaga
Podczas automatycznego zamknięcia dnia, aplikacja nie weryfikuje warunków limitu stanu kasy.

Przykład

W firmie XYZ zdefiniowany jest limit maksymalny stanu kasy na wartość 1000 PLN.
Na kasie operator posiada 800 PLN dla formy płatności o typie Gotówka. Klient kupuje spodnie w cenie 220 PLN i chce zapłacić gotówką. W momencie przypisania kwoty 220 PLN do formy płatności o typie Gotówka pojawia się notyfikacja o treści: „Przekroczono maksymalny limit stanu kasy dla formy płatności: Gotówka. Stan kasy po zatwierdzeniu będzie wynosić 1020 PLN.”. Operator po skończeniu obsługi klienta może wypłacić nadmiar gotówki i zanieść ją do sejfu zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami bezpieczeństwa.
Ujemny stan kasy

Aplikacja ma możliwość kontroli ujemnego stanu kasy dla formy płatności Gotówka w walucie systemowej.

Uwaga
Włączenie kontroli ujemnego stanu kasy odbywa się po stronie systemu ERP.

Jeżeli dla kontroli ujemnego stanu kasy wymagana jest autoryzacja, to próba osiągnięcia ujemnego stanu kasy wywołuje komunikat blokujący.

Komunikat w przypadku próby osiągnięcia ujemnego stanu kasy z wymagana autoryzacja
Komunikat w przypadku próby osiągnięcia ujemnego stanu kasy z wymagana autoryzacja

Zatwierdzenie komunikatu wywoła okno autoryzacji.

Przykład

W firmie XYZ uruchomiona jest kontrola ujemnego stanu kasy z wymaganą autoryzacja.
Na kasie operator posiada 200 PLN dla formy płatności o typie Gotówka. Klient chce zwrócić spodnie o wartości 220 PLN i zwrot ma zostać dokonany gotówką. Operator wystawia korektę do paragonu klienta i wybiera przyczynę Zwrot. W oknie płatności, w momencie przypisania kwoty 220 PLN do formy płatności o typie Gotówka pojawia się komunikat blokujący o treści: „Osiągnięto ujemny stan kasy. Stan kasy po zatwierdzeniu będzie wynosić: -20 PLN. Czy chcesz kontynuować?”. Po zatwierdzeniu komunikatu zostaje wyświetlone okno autoryzacji.