Nowości i zmiany w wersji 2024.0 – QF2024000.20240417.01

Uwaga
Do prawidłowego działania aplikacji Comarch POS w wersji 2024.0 z poprawką QF2024000.20240417.01 w integracji z systemem Comarch ERP Altum w wersji 2024.1 należy:

 • zaktualizować komponent Comarch POS Agent Broker do wersji 2024.0.1
 • zainstalować poprawkę do systemu Comarch ERP Altum QF2024100.20240417.01 lub nowszą
 • zainstalować poprawkę do aplikacji Comarch POS Agent QF2024000.20240417.02 lub nowszą
 • zainstalować poprawkę do aplikacji Comarch mPOS QF2024000.20240417.03 lub nowszą  (jeżeli aplikacja jest używana)

POS Agent obsługa trybu offline w systemie ERP

W związku z wymaganiami rynkowymi, została wprowadzona funkcjonalność mająca na celu ułatwienie działania systemów ERP korzystających z usługi Comarch POS Agent Broker do komunikacji z POS Agentem, w przypadku niedostępności połączenia internetowego.

Dotychczasowe rozwiązanie polegało na konieczności utrzymywania stałego połączenia online z usługą POS Agent, co umożliwiało wyeliminowanie pewnych błędów w synchronizacji dokumentów wystawianych na stanowisku Comarch POS. Jednak rozwiązanie to wymagało stałego działania maszyny na której uruchomiona jest usługa POS Agent,  w przypadku wystawienia dokumentów na magazyny POS w systemie ERP.

W celu umożliwienia wykonywania procesu wystawiania dokumentów magazynowych w systemie ERP, nawet gdy usługa POS Agent/POS Agent Broker jest niedostępna, wprowadzono alternatywne podejście. Dzięki tej zmianie, użytkownicy mogą nadal generować i przetwarzać dokumenty magazynowe w systemie ERP, niezależnie od statusu dostępności usługi POS Agent/POS Agent Broker.

Od tej pory, jeżeli usługa POS Agent/POS Agent Broker jest niedostępna z powodu wyłączenia komputerów w sklepach lub niestabilności sieci, możliwe jest kontynuowanie pracy w systemie na dokumentach magazynowych. System kolejkuje operacje magazynowe, które, gdy tylko zostanie przywrócone połączenie, automatycznie trafiają do POS Agenta w celu dalszego przetwarzania. Dzięki temu, mimo przeszkód technicznych, możliwe jest zachowanie ciągłości pracy systemu ERP i skuteczne zarządzanie operacjami magazynowymi.

W związku z nową funkcjonalnością wprowadzona została:

 • obsługa ujemnych stanów magazynowych w usłudze POS Agent
 • obsługa rezerwacji zasobów/rezerwacji zasobów ilościowych w przypadku, gdy przekraczają one stany magazynowe
 • modyfikacja obecnych mechanizmów walidacji stanów magazynowych

Powyższe zmiany zostały wprowazone, w celu uniknięcia problemów związanych z tym, że pewne informacje (dokumenty) mogą docierać do systemu Comarch ERP Altum z opóźnieniem. Przy prawidłowym działaniu po przesłaniu wszystkich danych nie będzie w bazie ujemnych stanów ani rezerwacji ponad stan.

Po stronie systemu Comarch ERP Altum została dodana parametryzacja pracy POS Agenta. By móc z poziomu systemu ERP wykonywać operacje na magazynie przypiętym do POS Agenta, przy wyłączonej/niedostępnej usłudze POS Agent/POS Agent Broker, należy aktywować parametr: Pos Agent – Obsługa trybu offline. Parametr dostępny jest w systemie Comarch ERP Altum z poziomu SystemKonfiguracja POS.

Uwaga
Próba wysłania żądania zmiany stanów magazynowych po odzyskaniu połączenia z POS Agent Brokerem jest podejmowana automatycznie co 15 minut. Czas ten można zmienić poprzez dodanie w pliku Altum.exe.config parametru <add key=”ResendStockLevelIntervalInMinutes” value=”15″ /> z preferowaną wartością liczbową. Po wprowadzeniu tej zmiany należy zrestartować usługę DS.

Zmiany w procesie rezerwacji

Mechanizm tworzenia rezerwacji został zmieniony w przypadku gdy włączona jest Obsługa trybu offline POS Agenta. Po zaznaczeniu tego parametru dokumenty magazynowe mogą powstać po stronie systemu ERP i tworzyć kolejne rezerwacje. W tym celu dostosowany został mechanizm procesu rezerwacji, tak aby POS Agent mógł zwiększać rezerwację zasobów, nawet w przypadku nie posiadania wystarczających ilości. Zastosowanie tego typu ma na celu zapobieganie utracenia informacji o rezerwacji w sytuacji, gdy do POS Agenta nie spłynęły jeszcze dane o wszystkich dostawach z systemu ERP.

Zmiany w mechanizmie weryfikacji dostępności

W przypadku gdy stan na POS Agencie jest tymczasowo niższy od zera, nie będą prezentowane ujemne wartości w UI Comarch POS, ma to na celu zapobieganie wprowadzeniu zamieszania dla użytkowników. W takim przypadku POS Agent zwraca ilość równą 0 zamiast ujemnej.

Zmiany na liście artykułów i podglądzie artykułu

Lista artykułów i podgląd artykułu zawiera kolumny, związane z ilością artykułów. Po zmianach związanych z POS Agentem, kolumny dotyczące ilości prezentują:

 • Dostępna ilość – ilość zasobów magazynowych dostępnych dla stanowiska Comarch POS, w przypadku jeżeli:
  • Ilość > Rezerwacji zasobów, prezentowana jest różnica pomiędzy ilością a rezerwacją zasobów
  • Ilość ≤ Rezerwacji zasobów, prezentowana jest wartość 0
 • Ilość całkowita (domyślnie ukryta) – całkowita ilość, która może prezentować ilości ujemne jeżeli takie wystąpią

Zmiany w procesie inwentaryzacji

W związku ze zmianami związanymi z POS Agentem, w bazie danych POS Agenta ilości artykułów mogą mieć ujemne wartości. Na ten moment nie ma możliwości zliczania ujemnych wartości stanów w procesie inwentaryzacji. W procesie tym ilość Oczekiwana artykułów pobierana jest z bazy danych POS Agenta. W przypadkach gdy ilość danego artykułu w bazie POS Agenta będzie ujemna, w procesie inwentaryzacji ilość Oczekiwana zostanie zaktualizowana zawsze do wartości 0.