Nowości i zmiany w wersji 2019.5.1 – Comarch POS

Mechanizm podzielonej płatności

W odpowiedzi na zmiany w ustawie o VAT, w aplikacji Comarch POS został obsłużony mechanizm podzielonej płatności (MPP), który ma na celu zastąpienie obowiązujących wcześniej przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia.

Obowiązkowy MPP jest stosowany w odniesieniu towarów i usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy, a objęte są nią płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15 000 PLN.

Korzystanie z funkcjonalności na stanowiskach POS możliwe jest po wybraniu w systemie ERP opcji W księgowości i w handlu dla pola Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich.

Uwaga
Uruchomienie obsługi MPP wyłącza obsługę odwrotnego obciążenia na nowo wystawianych dokumentach.

Uwaga
Zmiana opcji W księgowości i w handlu na opcję W księgowości dla pola Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich dezaktywuje mechanizmy dotyczące MPP.

Karta artykułu

Na karcie artykułu parametr Podzielona płatność nie podlega edycji. Ustawienie parametru jest przenoszone z systemu ERP.

Pozycja dokumentu

Na pozycjach dokumentu parametr Podzielona płatność nie jest widoczny z poziomu interfejsu aplikacji. Wartość parametru jest przenoszona z karty artykułu. Zmiana kontrahenta na dokumencie nie wpływa na ustawienie parametru na pozycjach dokumentu.

Uwaga
Mechanizm MPP nie wpływa na stawkę VAT pobieraną na dokument.

Dokument

Na dokumencie (ZS, FSL, FS, KFSL, KIFS) parametr Podzielona płatność jest domyślnie odznaczony oraz widoczny przy uruchomionej obsłudze MPP. Edycja wartości parametru jest możliwa, jeżeli:

 • dokument jest niezatwierdzony
 • wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
 • dokument nie ma włączonej obsługi odwrotnego obciążenia, a jeśli ma, to nie zawiera żadnej pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu

 

Parametr Podzielona płatność na fakturze sprzedaży

 

Uwaga
Modyfikacja wartości parametru Podzielona płatność na dokumencie nie wpływa na ustawienie tego parametru na pozycji dokumentu czy karcie artykułu.

Parametr zostanie automatycznie zaznaczony podczas parkowania dokumentu lub jego zatwierdzenia, jeżeli:

 • rodzaj transakcji to Krajowa
 • wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
 • dokument nie ma włączonej obsługi odwrotnego obciążenia, a jeśli ma, to nie zawiera żadnej pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu
 • na co najmniej jednej pozycji dokumentu parametr jest zaznaczony (w przypadku FSL weryfikowane są pozycje z zamówienia sprzedaży, do którego generowana jest zaliczka)
 • wartość brutto dokumentu w walucie systemowej jest większa bądź równa 15 000 PLN (w przypadku generowanej faktury powinna być weryfikowana wartość dokumentu po odliczeniu zaliczek)

 

Okno płatności

Jeżeli na dokumencie został zaznaczony (czy to ręcznie bądź automatycznie) parametr Podzielona płatność, to w oknie płatności dokumentu:

 • zostanie wyświetlona notyfikacja: „Zastosowano mechanizm podzielonej płatności. Płatność możliwa wyłącznie przelewem.”
 • formy płatności inne niż typu Bank dla waluty PLN pozostaną nieaktywne

 

Notyfikacja dotycząca zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w oknie płatności

Wydruk

Na wydrukach dokumentów (nie dotyczy zamówień sprzedaży) z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność dodana zostaje informacja określająca, że dokument jest objęty mechanizmem podzielonej płatności, jeżeli choć jedna płatność jest w walucie PLN.

 
Nowości i zmiany w wersji 2019.5.1 QF 22.11.2019 – Comarch POS

Procentowa zmiana ceny początkowej

Dotychczas w aplikacji Comarch POS użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienie mógł zmienić cenę początkową towaru na dokumencie wprowadzając jej nową wartość. Obecnie istnieje również możliwość zmiany ceny początkowej w formie procentowej.

Procentowa zmiana ceny początkowej

W przypadku:

 • generowania dokumentów (ZS PAR/FS, OS ZS) – procentowa zmiana ceny początkowej towaru na dokumencie ustalona na podstawie ceny z dokumentu źródłowego
 • otwierania zatwierdzonego zamówienia sprzedaży – procentowa zmiana ceny początkowej towaru na dokumencie ustalona na podstawie ceny z jaką dokument został zatwierdzony