Nowości i zmiany w wersji 2019.5.3 – Comarch POS

Blokada generowania faktury z paragonu bez NIP

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów uległy zmianie. W konsekwencji, przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie. W konfiguracji firmy w systemie ERP dodany został parametr Weryfikacja NIP nabywcy na fakturze do paragonu. Jeśli zostanie zaznaczony, to podczas zapisywania/zatwierdzania faktury sprzedaży wygenerowanej do paragonu następuje weryfikacja, czy numer NIP nabywcy na fakturze zgodny jest z numerem na paragonie.

Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, to wyświetlany jest komunikat: „Numer NIP nabywcy na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie lub brak numeru NIP na paragonie. Nie można zatwierdzić dokumentu”.

Drukowanie numeru NIP nabywcy w linii kasjera

Niektóre starsze drukarki fiskalne nie umożliwiają drukowania NIP nabywcy. Z tego względu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących par.25 ustęp 2 udostępniona została możliwość drukowania numeru NIP na paragonie w linii kasjera, za numerem kasy i oznaczeniem kasjera. Parametr można włączyć w Konfiguracji -> Drukarka fiskalna.

Parametr Drukuj NIP w linii kasjera

Drukowanie oznaczenia kasjera i stanowiska

Dodany został parametr Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska. Oznaczenie kasjera pobierane jest z systemu ERP. Parametr można włączyć w Konfiguracji -> Drukarka fiskalna.

Parametr Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska

 

Synchronizacja zrealizowanych ZS z Comarch ERP Altum

W związku z koniecznością wyświetlania na stanowiskach POS zamówień pochodzących ze sklepu internetowego w celu wydania zamówionego towaru podczas odbioru osobistego, umożliwiona została synchronizacja zamówień sprzedaży w stanie Zrealizowane, które nigdy wcześniej nie były przesłane do Comarch POS.

Po stronie Comarch ERP Altum w został dodany parametr Synchronizacja dokumentów ZS z ostatnich x dni dostępny z poziomu System -> Konfiguracja -> Wymiana danych.

Parametr ma zastosowanie wyłącznie podczas pierwszej synchronizacji POS lub pierwszej synchronizacji obiektu ZS na wersji 2019.5.2. Domyślnie parametr przyjmuje wartość 60 dni.

 

Przycisk do przeliczania rabatów

W sytuacji wystąpienia wyjątku podczas naliczania rabatów może się pojawić potrzeba ponownej weryfikacji spełnienia warunków naliczenia rabatu.  W związku z tym na dokumentach paragonu, faktury sprzedaży, zamówienia i oferty sprzedaży został dodany nowy przycisk [Przelicz rabaty] (domyślnie ukryty). Wybór przycisku powoduje ponowne przeliczenie kwoty rabatów (również ręcznych) w przypadku zmiany ilości pozycji na dokumencie.

Przycisk [Przelicz rabaty]