Widok okien

W górnej części każdego aktualnie otwartego okna wyświetlana jest jego nazwa.

Nazwa okna Zamówienia i oferty sprzedaży
Nazwa okna Zamówienia i oferty sprzedaży

W przypadku podstawowych widoków aplikacji, obok nazwy okna znajduje się przycisk otwierający menu szybkiego dostępu do głównych funkcjonalności aplikacji.

Przycisk [Menu]
Przycisk [Menu]
Po prawej stronie widoku znajdują się elementy:

 • Przycisk nawigacji
 • Aktualna godzina
 • Oznaczenie połączenia (kolor zielony) lub braku połączenia (kolor czerwony) z usługą synchronizacji danych pomiędzy stanowiskiem POS a systemem ERP. Natomiast zielony, pulsujący
 • punkt oznacza, że trwa synchronizacja danych.
 • Dane zalogowanego pracownika
 • Przycisk z opcjami:
 • Przycisk dostępu do konfiguracji interfejsu, modyfikacji jego widoku, logów aplikacji oraz informacji o programie
 • Przycisk minimalizacji aplikacji – widoczność przycisku zależy od konfiguracji stanowiska POS od strony systemu ERP oraz uprawnień operatora
 • Przycisk zamknięcia aplikacji – widoczność przycisku zależy od uprawnień operatora (nadawanych z poziomu systemu ERP)

Prawy górny róg okna
Prawy górny róg okna

Opcja O programie
Opcja O programie

W oknie O programie prezentowane są informacje dotyczące firmy:

 • nazwa firmy
 • adres główny
 • NIP
 • REGON
 • PKD

oraz samej aplikacji:

 • wersja
 • numer kompilacji
 • data produkcji
 • kod stanowiska
 • nazwa bazy danych

Okno O programie

 
Podstawowe przyciski

W aplikacji występuje kilka podstawowych przycisków, wspólnych dla każdej listy.

Przycisk ZamknijZamyka listę.
Przycisk OdświeżAktualizuje elementy danej listy.
Przycisk DrukujPowoduje wydruk wskazanego obiektu (np. dokumentu) z listy lub z podglądu samego dokumentu na drukarce systemowej.
Przycisk PodglądWyświetla okno podgladu obiektu np. artykułu, kontrahenta lub dokumentu, zaznaczonego na liście, bez możliwości edycji danych.
Przycisk WięcejZawiera przyciski, które nie mieszczą się u dołu listy.
Przycisk ParkingPozwala wyświetlić listę dokumentów niezatwierdzonych.

Dodatkowo w wielu oknach pojawiają się przyciski:

Zatwierdza zmiany wprowadzone przez użytkownika i zapisuje je w bazie danych stanowiska POS.
Przycisk ZamknijZamyka widok lub okno bez zapisywania zmian.
Przycisk DodajDodaje wybrany obiekt (np. kontrahent, reklamacja sprzedaży)
Komunikaty oraz powiadomienia

W aplikacji użytkownik informowany jest o różnego rodzaju zdarzeniach za pomocą krótkich, nieblokujących pracy powiadomień.

Powiadomienie o zatwierdzeniu paragonu
Powiadomienie o zatwierdzeniu paragonu

Powiadomienia wyświetlane są w postaci okienka (chmurki) w prawym górnym rogu okna oraz dzielą się na trzy typy:

 • Informacyjne
 • Ostrzegające
 • Informujące o błędzie

Czas wyświetlania powiadomień może być modyfikowany w pliku POS2.exe.config, znajdującym się w katalogu instalacyjnym aplikacji Comarch POS. W pliku należy dla pola:

<add key=”NotificationTimeout” value=”3000″ />

zmienić wartość z 3000 ms na oczekiwany czas.
W przypadku błędu lub potrzeby dodatkowego zatwierdzenia akcji wykonywanej przez użytkownika wyświetlany jest komunikat blokujący interfejs.

Komunikat dotyczący przeliczenia dokumentu po zmianie kontrahenta
Komunikat dotyczący przeliczenia dokumentu po zmianie kontrahenta

Przykład

Na stanowisku POS użytkownik ma otwartych kilka okien: Pulpit główny, Paragon, Lista artykułów.

Kilka otwartych okien
Kilka otwartych okien

Podczas wylogowania z aplikacji zostaje wyświetlony komunikat z pytaniem, czy wylogować pomimo otwartych widoków.

Komunikat dotyczący wylogowania przy otwarciu kilku okien
Komunikat dotyczący wylogowania przy otwarciu kilku okien

Wybranie opcji Tak spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien oraz wyloguje operatora. Wybranie opcji Nie wycofa operatora do poprzednio wyświetlanego widoku.
Menu szybkiego dostępu

Z poziomu każdego otwartego widoku użytkownik ma możliwość szybkiego dostępu do głównych funkcjonalności.
Funkcja ta jest dostępna za pomocą:

 • przycisku [Menu] widocznego w lewym górnym rogu każdego widoku (obok nazwy aktualnie otwartego okna)
 • prawego przycisku myszy
 • przycisku Menu na klawiaturze

Przycisk [Menu]
Przycisk [Menu]
Lista elementów w menu odpowiada liście kafli widocznych na ekranie głównym.

Menu szybkiego dostępu z poziomu listy zamówień sprzedaży

Menu szybkiego dostępu można zamknąć za pomocą:

 • lewego przycisku myszy
 • przycisku Esc na klawiaturze

Przykład

Operator na stanowisku POS wystawia paragon. Klient dopytuje o dostępność innego artykułu. Wybierając przycisk [Menu] użytkownik może sprawdzić dostępność artykułu oraz w razie jego dostępności w innym sklepie złożyć zamówienie nie wycofując się z przeprowadzanej transakcji.
Nawigacja między otwartymi oknami

Użytkownik ma możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy otwartymi widokami za pomocą:

 • przycisku [Nawigacja]
 • skrótu klawiszowego Ctrl + TAB

Przycisk [Nawigacja]
Przycisk [Nawigacja]
Jeżeli operator ma otwartych kilka okien, wybranie przycisku [Nawigacja] wyświetli wszystkie aktualnie otwarte widoki. Wybranie jednego z nich automatycznie przenosi operatora do wskazanego okna.

Uwaga
Umożliwienie operatorom stanowisk POS otwarcia wielu okien dotyczących dokumentów handlowych jest konfigurowane po stronie systemu ERP.

Okno aktualnie otwartych widoków
Okno aktualnie otwartych widoków
Filtry i sortowanie

Filtr tekstowy

Na listach obiektów (np. artykułów) widoczne jest w górnej części okna pole filtra tekstowego umożliwiające wyszukiwanie konkretnego obiektu.

Pole filtra tekstowego na liście dokumentów handlowych
Pole filtra tekstowego na liście dokumentów handlowych

Wyszukiwanie:

 • ignoruje wielkość liter
 • prezentuje wyniki zawierające wpisaną frazę

Przykład

Operator wpisuje w filtrze tekstowym wpisuje frazę: ka n na liście artykułów. W wyniku wyszukania prezentowane są artykuły między innymi o nazwie:

 • Bluzka niebieska rozm 40
 • Bransoletka niebieska

Następnie operator usuwa wpisaną frazę i wprowadzana: skórzan. W wyniku wyszukania prezentowane są artykuły między innymi o nazwie:

 • Botki skórzane brązowe 36
 • Pasek skórzany
 • Torba męska skórzana

Wyniki wyszukiwania dla wpisanej frazy w filtrze tekstowym
Wyniki wyszukiwania dla wpisanej frazy w filtrze tekstowym

Filtr

Poniżej filtra tekstowego znajdują się dostępne filtry rozwijalne pozwalające na wyszukiwanie obiektów (np. dokumentu według daty wystawienia).

Filtry na liście dokumentów handlowych
Filtry na liście dokumentów handlowych

Po wybraniu danego filtra wyświetlane jest okno jego wartości. Wskazanie konkretnych wartości powoduje zawężenie listy wyszukiwanych obiektów.

Wartości filtra Stan na liście dokumentów handlowych
Wartości filtra Stan na liście dokumentów handlowych

Wyczyszczenie wybranych wartości filtra możliwe jest po naciśnięciu „x” znajdującego się:

 • na danym filtrze – czyści dany filtr
 • po prawej stronie filtrów – czyści wszystkie filtry

Czyszczenie filtrów
Czyszczenie filtrów

Przykład

W sklepie obuwniczym XYZ, kontrahent pyta kasjerkę o dostępność innych modeli czarnych półbutów z kolekcji zimowej o numerze 41. Użytkownik na liście artykułów zawęża wyszukiwanie filtrami: Typ na Artykuł, Kolekcja (atrybut) na Jesienna, Rozmiar obuwia (atrybut) na 41, Kolor (atrybut) na Czarny oraz Rodzaj (atrybut) na Półbuty.

Wybrane wartości filtrów dla czarnych półbutów
Wybrane wartości filtrów dla czarnych półbutów

Następnie sortuje po kolumnie Ilość. W efekcie operator otrzymuje zawężoną oraz posortowaną malejąco po kolumnie Ilość listę artykułów.

Widoczność filtrów na listach została opisana w osobnym artykule.
W przypadku dużej ilości filtrów, lista filtrów jest domyślnie zwijana. Rozwinięcie pełnej listy filtrów odbywa się poprzez naciśnięcie strzałki znajdującej się po jej prawej stronie.

Zwijanie/rozwijanie listy filtrów
Zwijanie/rozwijanie listy filtrów

Sortowanie

Listy obiektów można sortować po widocznych kolumnach danej listy.

Sortowanie dla kolumny Data realizacji na liście zamówień i ofert sprzedaży
Sortowanie dla kolumny Data realizacji na liście zamówień i ofert sprzedaży

W celu przesortowania listy po kolumnie, należy nacisnąć nagłówek tej kolumny. Domyślnie lista sortowana jest rosnąco, o czym świadczy strzałka wskazująca górę. Po ponownym naciśnięciu nagłówka kolumny sortowanie zmienia się na malejące (strzałka wskazuje dół).
Sortowanie listy obiektów odbywa się tylko po jednej kolumnie.

Przykład

Księgarnia XYZ posiada sklepy stacjonarne oraz sklep internetowy. Zamówione internetowo produkty kontrahenci mogą odbierać (nie płacąc kosztów transportu) w wybranym przez siebie sklepie stacjonarnym. Każdego dnia roboczego, przed godziną otwarcia, pracownicy sklepów stacjonarnych przygotowują zamówione paczki w regale za kasą według daty realizacji: ostatnie 7 dni. Paczki z innym terminem realizacji pozostają na magazynie.

Operator na aplikacji zawęża listę zamówień sprzedaży wybierając: Typ: Zamówienie sprzedaży oraz Data realizacji: 15.01.2019–22.01.2019. Następnie, dla bardziej ergonomicznego uporządkowania przesyłek w regale, sortuje listę malejąco po kolumnie Data realizacji.

Wybór wartości filtrów Typ oraz Data realizacji na liście zamówień i ofert sprzedaży
Wybór wartości filtrów Typ oraz Data realizacji na liście zamówień i ofert sprzedaży
Obsługujący transakcje

W wielu oknach aplikacji dostępne jest pole Obsługujący. Jeżeli wybrana jest opcja automatyczne podpowiadanie obsługującego transakcje, to w polu domyślnie prezentowane jest imię i nazwisko pracownika powiązanego z kontem aktualnie zalogowanego operatora. Jeżeli ta funkcja nie jest uaktywniona, to przy polu prezentowany jest symbol wielokropka z możliwością wskazania pracownika z listy.

Uwaga
Konfiguracja opcji automatycznego podpowiadania dla obsługującego transakcje dostępna jest w systemie ERP.

Wybierając pole z nazwą można zmienić pracownika wykonującego daną transakcję w aplikacji np. wystawiającego dokument bądź zamykającego dzień.

Pole Obsługujący
Pole Obsługujący

Możliwe są dwa sposoby wprowadzania/zmiany obsługującego:

 • Karta i Lista pracowników – wskazanie pracownika z listy dostępnych pracowników lub wpisanie/wczytanie numeru karty, z którą jest powiązany i zatwierdzenie przyciskiem [Enter]

Okno wyboru pracownika obsługującego transakcje
Okno wyboru pracownika obsługującego transakcje

 • Tylko karta pracownika – wpisanie/wczytanie numeru karty, z którą powiązany jest pracownik i zatwierdzenie przyciskiem [Enter]

Okno wczytywania karty pracownika obsługującego transakcje
Okno wczytywania karty pracownika obsługującego transakcje

Uwaga
Konfiguracja sposobu wprowadzania obsługującego odbywa się po stronie systemu ERP.

Przykład

W sklepie XYZ zajmującym się sprzedażą sprzętu AGD oraz RTV, na stanowisku sprzedażowym zalogowany jest Jan Kowalski. W jednym z aktywnych okien ma otwarty formularz nowego paragonu.
Do kasy podchodzi inny pracownik Maria Boroń wraz z klientem, któremu doradziła zakup odpowiedniego radioodbiornika. Jan Kowalski skanuje czytnikiem produkt, a następnie wybiera zmianę obsługującego dokument. Maria Boroń skanuje swoją kartę pracowniczą. W polu Obsługujący widnieje teraz: Maria Boroń. Taka informacja może być później wykorzystana w raporcie sprzedaży i mieć wpływ na premiowanie pracowników w firmie.
Okno autoryzacji

Dostęp do obiektów lub wykonywania akcji wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlone okno autoryzacji.

Okno autoryzacji

W oknie autoryzacji należy wypełnić pola:

 • Login – w polu podpowiadana jest lista przypisanych do danego stanowiska POS operatorów zewnętrznych oraz uniwersalnych. Lista prezentuje maksymalnie 4 operatorów. Jest sortowana alfabetycznie, z możliwością przewijania oraz ograniczona zgodnie z wypełnionym w polu wyrażeniem.
 • Hasło

Operator autoryzujący musi:

 • posiadać wymagane uprawnienia do modyfikowanego obiektu lub wykonywanej akcji
 • mieć możliwość logowania na danym stanowisku POS

Autoryzacja jest operacją jednorazową. Kolejna próba wykonania akcji o ograniczonym prawie dostępu wymaga ponownego poświadczenia operatora z wyższymi prawami.

Uwaga
Nadawanie operatorom uprawnień do obiektów odbywa się w systemie ERP.

Przykład

W firmie XYZ wprowadzona jest procedura potwierdzania przez kierownika lub jego zastępcę wystawiania reklamacji.
Klient przy stanowisku sprzedaży zgłasza reklamację butów ze złamanym obcasem. Kasjer obsługujący klienta wybiera z poziomu listy reklamacji przycisk [Dodaj]. Pojawia się okno autoryzacji, ponieważ kasjer ma uprawnienia tylko do podglądu reklamacji. Kasjer wzywa kierownika sklepu, który wypełnia wymagane pola i potwierdza okno autoryzacji. W aplikacji pojawia się formularz dodawania nowej reklamacji sprzedaży. Kasjer może teraz kontynuować wykonywaną czynność.
Klawiatura ekranowa

Aplikacja dostosowana jest do współpracy z ekranami dotykowymi. W związku z tym, na danym stanowisku POS jest możliwość aktywowania klawiatury dotykowej.

Klawiatura ekranowa
Klawiatura ekranowa

W tym celu, należy przejść do katalogu instalacyjnego aplikacji i w pliku POS2.exe.config wprowadzić następująca zmianę w sekcji <appSettings>:

<add key=”OnScreenKeyboardEnabled” value=”true” />

Po zapisaniu zmian oraz ponownym uruchomieniu aplikacji klawiatura dotykowa będzie pojawiać się dla edytowalnych tekstowo pól.