Skąd pobrać instalator aplikacji Comarch PPK?

Instalator do aplikacji Comarch PPK dostępny jest na Indywidualnych Stronach Klientów oraz Indywidualnych Stronach Partnerów w obszarze Comarch PPK/ Pobierz wersję.
Jak zaktualizować aplikację Comarch PPK do nowej wersji?

Aplikacja Comarch PPK posiada funkcjonalność autoaktualizacji. Dzięki temu jedynym warunkiem korzystania z najnowszych wersji aplikacji jest posiadanie połączenia z siecią Internet oraz aktualnej gwarancji na program.

Od wersji 2020.5.1 możliwe jest odłożenie aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji. Użytkownik zostanie poinformowany o dostępności nowej wersji aplikacji i będzie mógł stosownie pominąć aktualizację lub ją pobrać i zaktualizować aplikację.

Wskazówka
Posiadanie aktualnej wersji aplikacji jest konieczne aby móc wysyłać dane do instytucji finansowej.
Wymagania systemowe

Aplikacja Comarch PPK jest zbudowana i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne.

Wymagania systemowe w zakresie systemu operacyjnego:
 • Windows 11,
 • Windows 10,
 • Windows Server 2016,
 • Windows Server 2019,
 • Windows Server 2022.

Uwaga
Comarch PPK w wersji współpracującej z Comarch ERP HR może pracować wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2014, 2016, 2017, 2019 lub 2022 (wersje 2012, 2008, 2008R2 2005 i 2000 nie są wspierane). Zaleca się stosowanie najnowszych poprawek Service Pack dla poszczególnych wersji.

Uwaga
Baza aplikacji Comarch PPK pracującej samodzielnie (wersja standalone, bez współpracy z Comarch ERP HR) jest bazą plikową. W związku z tym wymagane jest, aby instalacja aplikacji oraz baza danych znajdowały się na tym samym stanowisku.

Praca wielostanowiskowa możliwa jest poprzez instalację aplikacji w środowisku terminalowym.

Uwaga
Podczas instalacji aplikacji Comarch PPK weryfikowany jest Microsoft .NET Framework – wymagana wersja to Microsoft .NET Framework 4.5 lub wyższa.

Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:

 • Comarch ERP Optima,
 • Comarch ERP XL HR,
 • Comarch ERP Altum HR.Jak zainstalować aplikację Comarch PPK?

W przypadku aplikacji Comarch PPK współpracującej z systemem Comarch ERP HR instalację należy wykonać na stanowisku, gdzie zainstalowany jest wybrany system Comarch ERP HR.

Po pobraniu instalatora i uruchomieniu go pojawi się okno Kreatora instalacji Comarch PPK. Aby kontynuować instalację należy wybrać opcję Dalej.

Kolejnym krokiem jest zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej. Po wybraniu opcji Zgadzam się nastąpi przekierowanie do kolejnych etapów instalacji.

Następnie należy wskazać folder docelowy, w którym zostanie zainstalowana aplikacja Comarch PPK i wybrać opcję Zainstaluj.

Po przejściu procesu instalacji Użytkownik może zadecydować, czy po zakończeniu pracy instalatora uruchomić aplikację Comarch PPK (parametr zaznaczony), czy też nie (parametr nie zaznaczony). Aby zakończyć pracę kreatora instalacji Comarch PPK należy wybrać opcję Zakończ.

Wskazówka
Baza danych w aplikacji samodzielnej (standalone, bez współpracy z Comarch ERP HR) zapisywana jest w folderze \AppData\Roaming\Comarch\Comarch PPK Użytkownika Windows.

Odinstalowanie aplikacji nie powoduje usunięcia bazy danych.

Wskazówka
Port wykorzystywany do komunikacji przez aplikację jest nadawany dynamicznie. Aby ustawić stały port należy zmodyfikować plik appsettings.json znajdujący się w folderze %programdata%\Comarch PPK .

Przykład:

Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:

 • Comarch ERP Optima,
 • Comarch ERP XL HR,
 • Comarch ERP Altum HR.

 

 
Gdzie zapisywane są dane w aplikacji samodzielnej (standalone)?

Baza danych aplikacji Comarch PPK w wersji samodzielnej (standalone, bez współpracy z Comarch ERP HR) domyślnie znajduje się w folderze:

%appdata%\Comarch\Comarch PPK

Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:

 • Comarch ERP Optima,
 • Comarch ERP XL HR,
 • Comarch ERP Altum HR.

Aby zmienić lokalizację zapisu bazy danych należy w pliku appsettings.json znajdującym się w folderze %programdata%\Comarch PPK wskazać ścieżkę zapisu bazy danych. Uwaga – jeżeli ścieżka zawiera „\” musi on być podany dwukrotnie – \\”.

Przykład
Przy poniższych ustawieniach baza danych będzie zapisywana na dysku lokalnym D: w folderze Comarch PPK: