Ekran startowy aplikacji Comarch PPK

Po zalogowaniu się do aplikacji i wybraniu odpowiedniej firmy z Listy firm Użytkownik zostanie przeniesiony na ekran startowy danego przedsiębiorstwa. Ekran startowy aplikacji Comarch PPK podzielony jest na pięć głównych obszarów – Dane firmy, Pracownicy, Składki, Informacje od instytucji oraz Przelewy do wykonania.

W tym miejscu Użytkownik ma ogólny podgląd w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych przedsiębiorstwa – możemy zweryfikować dane firmy, informacje o instytucji finansowej, z którą zawarto umowę o zarządzanie PPK, zerknąć na listę pracowników, podejrzeć wartości składek za ostatnie miesiące, przejść do sekcji związanej z transakcjami zwrotów i wypłat środków z PPK, a także zobaczyć jakie przelewy związane ze składkami PPK ma do wykonania.

Po kliknięciu w wybraną grupę pracowników (Pracownicy/ Uczestnicy/ Rezygnacje z PPK/ Oczekujący) Użytkownik zostanie przeniesiony na odfiltrowaną w zakresie wybranej opcji listę pracowników.

Po kliknięciu na wybrany miesiąc składkowy Użytkownik zostanie przeniesiony na listę składek za wskazany okres (na liście znajdują się jedynie pracownicy, będący uczestnikami PPK w wybranym miesiącu).

Po wejściu w sekcję Informacje od instytucji Użytkownik ma możliwość zaczytania plików związanych z transakcjami, otrzymanych od wybranej instytucji finansowej, a także podejrzenia zaczytanych już informacji o transakcjach, takich jak:

 • wypłata transferowa,
 • wypłata środków przez uczestnika PPK,
 • zwrot środków (korekta lub rezygnacja z dokonywania wpłat),
 • zwrot (wycofanie środków przed 60 rokiem życia).

Sekcja Przelewy do wykonania zawiera informacje o przelewach związanych ze składkami, które przesłano do instytucji finansowej. Użytkownik ma tutaj możliwość podejrzenia, którzy pracownicy są zakwalifikowani do konkretnego przelewu.
Jak dodać kolejną firmę na liście Firm?

Aby dodać kolejną firmę na liście Firm wystarczy wybrać opcję Dodaj firmę. Po jej wybraniu zostanie wyświetlony kreator dodawania nowej firmy, szerzej opisany w tym pytaniu: Jak wprowadzić dane firmy?

 

Z tego poziomu można także wyeksportować listę firm do arkusza Excel za pomocą opcji Eksportuj do arkusza. Dane przenoszone do arkusza to firma, pełna nazwa firmy, ostatnia składka, status oraz instytucja finansowa, z którą dana firma zawarła umowę o zarządzanie PPK.

Uwaga
Opcja Dodaj firmę dostępna jest wyłącznie w przypadku wersji samodzielnej.
Gdzie mogę zmienić hasło do logowania do aplikacji?

Dane do logowania dostępne są pod ikoną .

Z tego poziomu zalogowany Użytkownik może zmienić adres e-mail, hasło oraz wylogować się z aplikacji.

Uwaga
Hasło do aplikacji można zmienić jedynie w aplikacji Comarch PPK w wersji samodzielnej.

Dla Comarch PPK we współpracy z Comarch ERP HR na oknie logowania podawane są login i hasło operatora z Comarch ERP HR. Zmiana hasła dostępna jest w Comarch ERP HR.

W aplikacji współpracującej z Comarch ERP XT funkcjonuje mechanizm jednokrotnego logowania, pozwalającego zalogować się za pomocą adresu e-mail oraz hasła do wszystkich usług Comarch Cloud. W związku z tym jeżeli nastąpi potrzeba zmiany hasła to należy skorzystać z opcji Nie pamiętasz hasła dla usługi Comarch Cloud.

Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:

 • Comarch ERP Optima
 • Comarch ERP XL HR
 • Comarch Altum HR.Jakie informacje znajdują się w sekcji Oczekujące zadania?

W sekcji Oczekujące zadania pojawiają się informacje o najważniejszych zadaniach, jakie Użytkownik powinien wykonać oraz o upływających terminach.

Opcja Zobacz więcej dostępna przy powiadomieniu przenosi Użytkownika do miejsca, z którego może wykonać dane zadanie oczekujące.

W przypadku informacji o osiągnięciu stażu pracy wymaganego do przystąpienia do PPK lub osiągnięcia go do końca bieżącego miesiąca po wybraniu opcji Zobacz więcej zostanie wyświetlona lista pracowników, którzy osiągają wspomniane kryterium. Taką listę można wyeksportować do arkusza Excel za pomocą opcji Eksportuj do arkusza.

 

Pozostałe powiadomienia dostępne w sekcji Oczekujące zadania dotyczą:

 • przypomnienia o wygaśnięciu gwarancji programu w ciągu najbliższych 30 dni,
 • braku potwierdzenia adresu e-mail, który pozwala na odzyskanie hasła w przypadku jego utraty,
 • przypomnienia o terminie zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
 • przypomnienia o zbliżającym się terminie wysyłki składek za poprzedni miesiąc (względem daty bieżącej), jeśli składki za wspomniany miesiąc mają status w przygotowaniu lub częściowo wysłane,
 • przypomnienia o konieczności wysłania informacji o zmianie danych – jeśli co najmniej jeden pracownik ma status zgłoszony, wymagana aktualizacja danych,
 • przypomnienia o konieczności wykonania korekty, gdy występuje różnica w aktualnej wartości składek, a wartości składek przesłanych do instytucji finansowej,
 • przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o wypłatę transferową.