W celu dodania nowego dokumentu MM- należy wybrać przycisk [Dodaj] z poziomu listy dokumentów magazynowych.

Na formularzu dodawanego dokumentu MM- znajdują się następujące pola (poniższe punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

  1. Lista pozycji zawierająca kolumny:
   • Lp.
   • Nazwa
   • Ilość
   • Kod artykułu (domyślnie ukryta)

Na listę pozycji nie ma możliwości dodania:

   • pozycji, dla których nie są dostępne wystarczające zasoby – w takiej sytuacji pojawi się komunikat „Przekroczono dostępną ilość”
   • artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • Magazyn źródłowy – magazyn dostępny dla dokumentów MM- w centrum, do którego należy stanowisko POS
 • Magazyn docelowy
 • Opis dokumentu
 • Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu
 • W oknie nowego dokumentu MM- dostępne są następujące przyciski:

  • [Parkuj]- PODLINKOWAĆ zapisuje dokument w celu jego dalszego realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
  • [Drukuj]
  • [Zatwierdź]