Dodawanie dokumentów KP/KW możliwe jest z poziomu:

 

 

Na formularzu dodawanego dokumentu KP/KW znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

  1. Kwota oraz Waluta – umożliwia wprowadzenie kwoty w dostępnej dla stanowiska POS walucie
  2. Forma płatności – dostępne formy płatności typu Gotówka, Karta, Bon
  3. Płatnik – umożliwia określenie kontrahenta lub pracownika. Po wybraniu przycisku [Kontrahent]/[Pracownik], zostaje wyświetlona lista wyboru kontrahentów/pracowników.
  4. Opis – umożliwia wprowadzenie informacji o tym czego dotyczy wystawiany dokument, przykładowo pomyłka w formie płatności, wypłata dla konwojenta
  5. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
  6. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dokumentu KP/KW znajdują się następujące przyciski:

  • [KP]/[KW] – przełącza pomiędzy dokumentami wpłaty/wypłaty bez konieczności ponownego uzupełniania danych. W przypadku wybrania formy płatności typu Bon, przełączenie pomiędzy dokumentami wpłaty/wypłaty spowoduje wybranie formy płatności Gotówka.
  • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
  • [Drukuj] – drukuje dokument. Przycisk dostępny tylko na podglądzie KP/KW.