Z listy zamówień i ofert sprzedaży, po wybraniu przycisku [Zmień stan] dla zaznaczonej oferty sprzedaży użytkownik ma możliwość:

  • przy pomocy przycisku [Przyjmij] przyjąć ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie Zatwierdzony, do której nie został wygenerowany dokument. Po przyjęciu oferty lub wygenerowaniu do niej zamówienia sprzedaży zostaje zmieniony jej stan na Przyjęty. Zamówienie sprzedaży można wygenerować także w oknie podglądu dokumentu OS. Ofertę taką można odrzucić, nie można jej natomiast anulować.
  • przy pomocy przycisku [Odrzuć] odrzucić ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie Zatwierdzony lub Przyjęty, do której nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany. Odrzucić ofertę sprzedaży można także w oknie podglądu dokumentu OS. Odrzucenie oferty wymaga określenia powodu.
  • przy pomocy przycisku [Anuluj] anulować ofertę znajdującą się w stanie Zatwierdzony i nieposiadającą powiązanych zamówień

Z poziomu podglądu dokumentu OS możliwe jest również przyjęcie oferty oraz wygenerowanie do niej ZS przy pomocy przycisku [Przyjmij i generuj ZS].