Do zamówienia sprzedaży:

 • można wystawić faktury zaliczkowe (FSL)
 • można dodać dowolną ilość zaliczek, jednak suma zaliczek nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia

Płatności do faktur zaliczkowych mogą być realizowane dowolną formą płatności dostępną dla danego stanowiska POS i operatora. Kierunek naliczana VAT faktur zaliczkowych ustalany jest zawsze od wartości brutto dokumentu.

W celu wygenerowania faktury zaliczkowej, należy na liście zamówień i ofert sprzedaży zaznaczyć zamówienie sprzedaży, a następnie wybrać przycisk [Generuj dokument] -> [Faktura zaliczkowa].

Na formularzu dodawanej faktury zaliczkowej znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Zamówienie – numer zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
 2. Wartość zamówienia – wartość zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
 3. Poprzednie zaliczki – suma już dodanych zaliczek do zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
 4. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 5. Lista pozycji zawierająca kolumny:
  • Nazwa
  • Cena
  • Ilość
  • Wartość
 6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy, odbiorcy) dokumentu
 7. Zaliczka – należy wprowadzić wartość zaliczki w postaci:
  • procentowej
  • kwoty

Po zatwierdzeniu dokumentu zostanie wyświetlone okno płatności.
Na wydruku dokumentu ZS prezentowana jest informacja o wpłaconych zaliczkach (do tego dokumentu) w sekcji Forma płatności.

W systemie ERP można określić sposób rozliczania zaliczek przy pomocy parametru Odliczaj zaliczki w 100%:

 • przy zaznaczonym parametrze – na fakturze sprzedaży generowanej do dokumentu ZS powiązanego z FSL kwota zaliczki jest prezentowana pod sumaryczną wartością wszystkich pozycji na dokumencie w polu Zaliczki. W przypadku niezgodności kontrahentów na ZS i wystawionej do niego FSL, podczas próby wygenerowania faktury sprzedaży pojawi się komunikat: „Istnieją nierozliczone zaliczki powiązane z zamówieniem. Sprawdź zgodność danych kontrahenta na wystawionych fakturach zaliczkowych oraz fakturze końcowej.”
 • przy odznaczonym parametrze – użytkownik ma możliwość ręcznego odliczenia zaliczek na generowanej fakturze sprzedaży, jeśli do powiązanego dokumentu zamówienia sprzedaży jest wystawiona co najmniej jedna FSL na tego samego kontrahenta, który został wybrany na fakturze sprzedaży.

Przy pomocy przycisku [Faktury zaliczkowe] można przejść na listę dokumentów FSL zawężoną do tych dokumentów FSL, które są powiązane z zamówieniem, do którego generowana jest faktura.

Na liście faktur zaliczek prezentowane są pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Informacje na temat wartości:
  • faktury
  • dostępnych zaliczek
  • odliczanych zaliczek
  • faktury po odliczeniu zaliczek
 2. Lista dokumentów zawierająca kolumny:
  • Numer
  • Data utworzenia
  • Zaliczka
  • Kwota maksymalna
  • Kwota odliczana
  • % zaliczki
 3. Odlicz zaliczki – pole umożliwiające wprowadzenie wartości odliczanych zaliczek w postaci procentowej lub kwotowej.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów FSL na podstawie numeru systemowego dokumentu.
Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Wartość
 • Data wystawienia

Przy braku połączenia z usługą synchronizacji danych (tryb pracy offline) generowanie dokumentu handlowego do ZS wywoła komunikat: „Brak połączenia z serwisem danych. Dokument nie zostanie powiązany z zamówieniem i nie będą na nim odliczone zaliczki. Czy chcesz kontynuować?”. Wówczas operator może wystawić dokument handlowy, ale nie zostanie on powiązany z danym ZS ani nie zostaną na nim uwzględnione faktury zaliczkowe. Tak wygenerowany dokument handlowy w polu Numer obcy ma wprowadzony numer zamówienia.