Filtr tekstowy

Na listach obiektów (np. artykułów) widoczne jest w górnej części okna pole filtra tekstowego umożliwiające wyszukiwanie konkretnego obiektu.

Wyszukiwanie:

  • ignoruje wielkość liter
  • prezentuje wyniki zawierające wpisaną frazę

Filtr

Poniżej filtra tekstowego znajdują się dostępne filtry rozwijalne pozwalające na wyszukiwanie obiektów (np. dokumentu według daty wystawienia).

Po wybraniu danego filtra wyświetlane jest okno jego wartości. Wskazanie konkretnych wartości powoduje zawężenie listy wyszukiwanych obiektów.

Wyczyszczenie wybranych wartości filtra możliwe jest po naciśnięciu „x” znajdującego się:

  • na danym filtrze – czyści dany filtr
  • po prawej stronie filtrów – czyści wszystkie filtry

Widoczność filtrów na listach została opisana w osobnym artykule.
W przypadku dużej ilości filtrów, lista filtrów jest domyślnie zwijana. Rozwinięcie pełnej listy filtrów odbywa się poprzez naciśnięcie strzałki znajdującej się po jej prawej stronie.

Sortowanie

Listy obiektów można sortować po widocznych kolumnach danej listy.

W celu przesortowania listy po kolumnie, należy nacisnąć nagłówek tej kolumny. Domyślnie lista sortowana jest rosnąco, o czym świadczy strzałka wskazująca górę. Po ponownym naciśnięciu nagłówka kolumny sortowanie zmienia się na malejące (strzałka wskazuje dół).
Sortowanie listy obiektów odbywa się tylko po jednej kolumnie.