W celu wygenerowania do oferty sprzedaży zamówienia, należy wskazać ją na liście zamówień i ofert sprzedaży oraz wybrać przycisk [Generuj zamówienie].

Wygenerowanie zamówienia do oferty:

 • powoduje zmianę jej stanu na Przyjęty. Anulowanie takiego ZS nie powoduje zmiany stanu OS.
 • wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień, które są nadawane w systemie ERP

Nie ma możliwości wygenerowania ZS do:

 • odrzuconej oferty
 • anulowanej oferty
 • oferty, której termin ważności upłynął

Na generowanym zamówieniu sprzedaży kopiowane są:

 • pozycje wraz z ilościami, cenami oraz jednostkami
 • rabaty lub promocje pakietowe
 • dane kontrahenta
 • forma i termin płatności
 • data realizacji
 • atrybuty (pod warunkiem przypisania tego samego atrybutu do obiektu ZS oraz OS w systemie ERP). Wartości atrybutów przeniesionych z OS nie można modyfikować, można natomiast dodawać nowe.
 • kierunek VAT

Na generowanym dokumencie ZS:

 • możliwa jest modyfikacja pozycji (między innymi: zmiana ilości albo daty realizacji, dodawanie lub usuwanie pozycji)
 • nie ma możliwości jego zaparkowania

Obsługa ofert sprzedaży wystawionych w systemie ERP możliwa jest zarówno w samym systemie ERP, jak i na stanowisku POS. Podobnie z ofertami wystawionymi na stanowisku POS, można je przyjmować, odrzucać oraz generować do nich ZS, zarówno na stanowisku POS jak i w systemie ERP. Nie ma możliwości pobierania ofert wystawionych w innym centrum. Z systemu ERP do stanowiska POS są wysyłane wszystkie zatwierdzone dokumenty OS wystawione w centrum, do którego należy dane stanowisko POS.