Na stanowisku POS istnieje możliwość grupowania artykułów według wybranej kolumny oraz agregowania według wartości wskazanej kolumny.
W tym celu należy wybrać kafel [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami], a następnie dla wybranego widoku:
• dla pola Nazwa kontrolki wskazać wartość DataGrid
• dla pola Grupuj po znajdującego się w sekcji Ogólne wskazać wartość, po której ma odbywać się grupowanie
• dla opcji Agregacja wybrać wartość, która będzie agregowana oraz sposób agregacji

Po zapisaniu zmian artykuły na dokumencie zostaną pogrupowane według wybranej kolumny. Jeśli dodatkowo została wybrana agregacja po innej kolumnie, to wynik tej agregacji zostanie wyświetlony w prawej części nagłówka grupy.

W celu uproszczenia przeglądania listy z wieloma grupami, operator ma możliwość rozwinięcia lub zwinięcia danej grupy.
Agregować można po więcej niż jednej kolumnie. Operator ma do wyboru następujące rodzaje agregacji:

  • Suma
  • Średnia
  • Maksimum
  • Minimum