Na stanowisku POS każda kolejna kopia wydruku zatwierdzonego dokumentu:

 • PAR
 • FS
 • FSL
 • KIPAR
 • KIFS
 • KFSL
 • korekty ręcznej

jest oznaczana jako duplikat.

Jeśli parametr Zgodność z francuskimi przepisami VAT jest zaznaczony w systemie ERP, rejestrowana jest również historia duplikatów, dostępna pod przyciskiem [Historia wydruków].

Na wyświetlonej liście prezentowane są:

 • Id duplikatu
 • Numer wydruku
 • Kod stanowiska
 • Obsługujący
 • Data utworzenia
 • Ilość wydruków niezatwierdzonych
 • Ilość wydruków zatwierdzonych

Operator ma możliwość zawęzić listę duplikatów przy pomocy filtrów:

 • Kod stanowiska
 • Obsługujący
 • Data utworzenia

W momencie drukowania duplikatów generowany jest również podpis cyfrowy pozwalający na identyfikację każdej kopii wydruku.