Kontynuacja dokumentów możliwa jest z poziomu listy dokumentów niezatwierdzonych.

KIERUNEK VAT DOKUMENTÓW
Kierunek VAT dokumentów:

  • nie może zostać zmieniony na dokumentach handlowych, które zostały zapisane (przekazane na parking)
  • może zostać zmieniony na dokumencie ZS, jeżeli z poziomu systemu ERP została wybrana opcja: Kierunek VAT – Zależny od statusu kontrahenta. Podczas zmiany kontrahenta na takim zamówieniu, aplikacja zapyta o ponowne przeliczenie dokumentu

RABATY
Podczas edycji zapisanego dokumentu, rabaty nie zostają ponownie przeliczane ani aktualizowane. W przypadku edycji dokumentu przez operatora:

  • nie posiadającego uprawnień do nadanego rabatu, na dokumencie nadal pozostaje niezmieniony rabat
  • posiadającego uprawnienia do udzielenia rabatów, operator ten ma możliwość zmniejszenia rabatów w przedziale:
    1. od zera do udzielonego rabatu – w przypadku rabatów użytkownika
    2. od zera do wysokości ostatnio zapisanego rabatu – w przypadku rabatów procentowych nagłówka

W przypadku promocji pakietowych, zostaną one naliczone zgodnie z wybraną opcją naliczania rabatów (ręcznie lub przy zatwierdzaniu dokumentu).

ATRYBUTY
Przy zapisie (zaparkowaniu) dokumentu nie jest weryfikowana wymagalność atrybutów przypisanych do danego typu dokumentu. Weryfikacja wymagalności atrybutów:

  • odbywa się przy zatwierdzaniu dokumentu
  • dotyczy atrybutów, które są wymagane w ramach stanowiska POS, na którym dokument jest zatwierdzany