Kupon rabatowy uprawnia do naliczenia powiązanego z nim rabatu.

Rabaty powiązane z kuponem rabatowym nie są naliczane automatycznie. Taka promocja kuponowa zostanie naliczona dopiero po zeskanowaniu kodu rabatowego lub po wskazaniu jej na dokumencie handlowym przy pomocy przycisku [Kupony]. Przycisk:

 • dostępny jest na dokumentach ZS, PAR, FS oraz na dokumentach KIPAR/KIFS wynikających z procesu wymiany
 • widoczny jest, jeżeli istnieją aktywne kupony rabatowe dostępne w ramach danego stanowiska POS

Po wybraniu przycisku [Kupony] pojawi się okno Wybór kuponu prezentujące aktywne oraz aktualne kody kuponów rabatowych dla wskazanego na dokumencie nabywcy. Dla każdego kuponu prezentowane są:

 • Wartość pola Etykieta, wartość powiązanego rabatu lub nazwa powiązanego rabatu (pola definiowane z poziomu systemu ERP)
 • Kod kuponu (z poziomu okna Zarządzanie widokiem użytkownik ma możliwość zmiany na prezentację nazwy kuponu)
 • Data ważności

Wyświetlane kupony sortowane są rosnąco po dacie ważności. Wyszukiwanie kuponów w filtrze tekstowym odbywa się po jego kodzie oraz nazwie.
Zatwierdzenie okna dla wybranego kuponu powoduje wywołanie powiązanego z nim rabatu. Jeżeli pozycje dodane na dokumencie nie spełniają warunków powiązanego z kuponem rabatu, to rabat nie jest naliczany, mimo wskazania kuponu i kod kuponu nie zostaje zużyty.

Po ponownym otworzeniu okna Wybór kuponu, w pierwszej kolejności wyświetlane są wybrane kupony (sortowane zgodnie z datą ważności).
Na dokumencie:

 • nie ma możliwości wskazania kilku kodów kuponów rabatowych powiązanych z tym samym rabatem
 • zmiana ceny początkowej pozycji dokumentu powoduje przeliczenie nadanej promocji kuponowej, za wyjątkiem kuponów powiązanych z promocjami pakietowymi, dla których zablokowana jest możliwość edycji ceny/rabatu operatora.
 • dodanie kolejnego elementu spełniającego warunki powiązanego z kuponem rabatu spowoduje naliczenie rabatu również na tę pozycję

Wykorzystanie kodu kuponu rabatowego w trybie offline zależy od ustawień na definicji kuponu w systemie ERP. Jeśli dla danego kuponu opcja Zezwalaj na dodawanie w trybie ’Offline’ jest:

 • włączona – kupon może być użyty mimo braku możliwości weryfikacji limitu jego użycia
 • wyłączona – kupon nie może być użyty w przypadku braku połączenia z usługą synchronizacji danych

Weryfikacja kodów w trybie online odbywa się:

 • podczas dodawania kodów rabatowych na dokument handlowy
 • przejścia na okno płatności

Natomiast zużywanie kodu kuponu rabatowego następuje w momencie finalnego zatwierdzania dokumentu handlowego.

W przypadku generowania dokumentów ZS ->PAR/FS/FSL lub PAR -> FS:

 • promocje kuponowe zostają przeniesione z dokumentu źródłowego
 • aktualne kupony są naliczane wyłącznie na nowe pozycje generowanego dokumentu