W celu przejścia na listę dokumentów kasowych (KP/KW) należy wybrać:

 • [Raporty i rozliczenia] → [Lista KP/KW]
 • [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie dnia] → [Lista KP/KW]

 

 

Lista zawiera dokumenty kasowe wystawione ręcznie na stanowisku POS. W systemie ERP można określić czy dokumenty kasowe wystawione poza stanowiskiem POS:

 • mają być prezentowane w aplikacji
 • mają wpływać na stan kasy stanowiska POS

 

 

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Typ – przyjmuje wartości: Rozchodowy, Przychodowy
 • Wartość
 • Data

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie numeru systemowego dokumentu poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Typ – przyjmuje wartości: Rozchodowy, Przychodowy
 • Wartość
 • Data

Lista dokumentów handlowych zawiera również następujące przyciski: