1

Z poziomu każdego otwartego widoku użytkownik ma możliwość szybkiego dostępu do głównych funkcjonalności.
Funkcja ta jest dostępna za pomocą:

  • przycisku [Menu] widocznego w lewym górnym rogu każdego widoku (obok nazwy aktualnie otwartego okna)
  • prawego przycisku myszy
  • przycisku Menu na klawiaturze

Lista elementów w menu odpowiada liście kafli widocznych na ekranie głównym.

Menu szybkiego dostępu można zamknąć za pomocą:

  • lewego przycisku myszy
  • przycisku Esc na klawiaturze