1

W wielu oknach aplikacji dostępne jest pole Obsługujący. Jeżeli wybrana jest opcja automatyczne podpowiadanie obsługującego transakcje, to w polu domyślnie prezentowane jest imię i nazwisko pracownika powiązanego z kontem aktualnie zalogowanego operatora. Jeżeli ta funkcja nie jest uaktywniona, to przy polu prezentowany jest symbol wielokropka z możliwością wskazania pracownika z listy.

Wybierając pole z nazwą można zmienić pracownika wykonującego daną transakcję w aplikacji np. wystawiającego dokument bądź zamykającego dzień.

Możliwe są dwa sposoby wprowadzania/zmiany obsługującego:

  • Karta i Lista pracowników – wskazanie pracownika z listy dostępnych pracowników lub wpisanie/wczytanie numeru karty, z którą jest powiązany i zatwierdzenie przyciskiem [Enter]
  • Tylko karta pracownika – wpisanie/wczytanie numeru karty, z którą powiązany jest pracownik i zatwierdzenie przyciskiem [Enter]