1

Dostęp do obiektów lub wykonywania akcji wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlone okno autoryzacji.

W oknie autoryzacji należy wypełnić pola:

  • Login – w polu podpowiadana jest lista przypisanych do danego stanowiska POS operatorów zewnętrznych oraz uniwersalnych. Lista prezentuje maksymalnie 4 operatorów. Jest sortowana alfabetycznie, z możliwością przewijania oraz ograniczona zgodnie z wypełnionym w polu wyrażeniem.
  • Hasło

Operator autoryzujący musi:

  • posiadać wymagane uprawnienia do modyfikowanego obiektu lub wykonywanej akcji
  • mieć możliwość logowania na danym stanowisku POS

Autoryzacja jest operacją jednorazową. Kolejna próba wykonania akcji o ograniczonym prawie dostępu wymaga ponownego poświadczenia operatora z wyższymi prawami.