W celu dodania paragonu (PAR) lub faktury sprzedaży (FS), należy z poziomu menu głównego wybrać przycisk [Nowy dokument].

Domyślnie zostanie wyświetlony formularz paragonu. Zmiana typu dokumentu możliwa jest przy pomocy przycisku [Zmień na Fakturę]/[Zmień na Paragon].

Na formularzu dodawanego dokumentu PAR/FS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

  1. Zamówienie – pole edytowalne
  2. Pole Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
  3. Lista pozycji zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość

Domyślnie ukryte:

  1. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
  2. Obsługa pozycji
  3. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy, odbiorcy) dokumentu. Dokument FS wymaga wskazania konkretnego kontrahenta (nie może być Nieokreślony).
  4. Podsumowanie – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
   • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
   • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Rabat
   • Narzut
   • Zaliczki
   • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
  1. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat elementu dokument oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
  2. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego paragonu lub faktury sprzedaży znajdują się następujące przyciski:

  • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
  • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
  • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
  • [Kupony] – wskazuje kupon rabatowy
  • [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
  • [Faktury zaliczkowe] – uwzględnia istniejące zaliczki wskazanego kontrahenta