Okno podglądu karty artykułu prezentuje:

 • nazwę artykułu
 • kod EAN
 • miniaturę zdjęcia
 • opis
 • dostępną ilość
 • rezerwacje
 • zakładkę Właściwości
 • zakładkę Cenniki – niewidoczna dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • zakładkę Elementy kompletu – widoczna tylko dla artykułów typu Komplet

Z poziomu podglądu można:

 • wyświetlić zdjęcia danego artykułu przy pomocy przycisku [Zdjęcia]
 • sprawdzić dostępność zasobów artykułu w innych magazynach przy pomocy przycisku [Zasoby]

Właściwości

Zakładka Właściwości prezentuje:

 • stawkę VAT – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
 • wartości cech danego artykułu – brak informacji dla artykułu typu Komplet
 • wartości atrybutów danego artykułu
 • informację czy dany artykuł podlega odwrotnemu obciążeniu – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument

Cenniki

Zakładka Cennik prezentuje kolumny:

 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Jednostka
 • Obowiązuje od (domyślnie ukryta)
 • Obowiązuje do (domyślnie ukryta)
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta

Artykuł może mieć wiele zdefiniowanych cen, z różnymi okresami obowiązywania w ramach danego cennika. W związku z tym data:

 • Obowiązuje od odpowiada dacie początkowej cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje od odpowiada dacie początkowej elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data początkowa elementu cennika jest późniejsza lub taka sama jak data początkowa cennika.
 • Obowiązuje do jest równoważna z datą końcową cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje do jest równoważna z datą końcową elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data końcowa elementu cennika jest mniejsza lub równa dacie końcowej cennika.

Elementy kompletu

Zakładka Elementy kompletu prezentuje informacje dotyczące artykułów wchodzących w skład kompletu:

 • Miniatura zdjęcia
 • Nazwa
 • Typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta
 • Stawka VAT
 • Ilość