Większość okien wystawianych lub generowanych dokumentów składa się z następujących sekcji:

  1. Pole Wyszukaj artykuł – pozwala wyszukać oraz dodać na dokument artykuł. W polu można zeskanować czytnikiem kodów kreskowych kod artykułu, można również ręcznie wpisać kod/EAN artykułu/partii lub szukaną frazę, potwierdzając wprowadzoną wartość przyciskiem . W przypadku, gdy wprowadzona fraza jest identyczna z nazwą artykułu w bazie danych, artykuł, zostaje wprowadzany na dokument jako nowa pozycja. W przeciwnym razie, aplikacja otworzy listę artykułów przefiltrowaną względem wprowadzonej frazy. W celu dodania artykułu, należy go zaznaczyć i nacisnąć przycisk [Wybierz]. Można również przejść do wyboru artykułu z listy artykułów naciskając przycisk [Dodaj] lub wybierając z klawiatury, bez konieczności wprowadzania frazy w pole Wyszukaj artykuł.
  2. Pole Obsługujący
  3. Lista pozycji dokumentu – prezentuje szczegółowe informacje dotyczące dodanych pozycji, przykładowo: nazwa, ilość. Dodatkowo po nadaniu rabatu na dany artykuł, w drugiej linii prezentowana jest informacja o rabacie lub narzucie procentowym, wartości o jaką zmieniona została cena i wartości pozycji. Użytkownik ma możliwość zmiany ilości, jednostki, ceny lub wartości pozycji (zmiana ceny oraz wartości dotyczy nadania rabatu nagłówka lub rabatu użytkownika). W tym celu, należy wybrać zmienianą wartość i wprowadzić nową w osobnym oknie.
  1. Pole Obsługa pozycji (obszar roboczy) – widoczne są dane pracownika obsługującego transakcję pozycji zaznaczonej na liście. Naciskając na przycisk można zmienić pracownika, analogicznie jak dla pola Obsługujący.
  2. Szczegóły pozycji (obszar roboczy) – prezentuje przyciski:
   • [Ilość] – umożliwia zmianę jednostki oraz ilości artykułu dodanego na dokument. Ilość można wprowadzić za pomocą klawiatury, ustalić przyciskami [+] i [] lub za pomocą ekranowej klawiatury numerycznej rozwijanej po wybraniu przycisku znajdującego się po lewej stronie pola. W przypadku wprowadzania ilości elementu w jednostce pomocniczej, aplikacja pilnuje zgodności z precyzją jednostki podstawowej danego artykułu.
   • [Usuń] – umożliwia usunięcie zaznaczonej pozycji z dokumentu
   • Dedykowane przyciski dla danego typu dokumentu

Pod przyciskami prezentowana jest informacja o nazwie, kodzie EAN, cenie początkowej, cechach partii i atrybutach zaznaczonego artykułu, a także miniatura głównego zdjęcia artykułu. Przycisk [Wybierz właściwości] pozwala na wybór cechy danego artykułu. Po naciśnięciu na zdjęcie aplikacja wyświetla okno pozwalające na przeglądanie wszystkich zdjęć artykułu.

Jeżeli towar posiada zdefiniowane artykuły powiązane, są one prezentowane w wierszu poniżej informacji dotyczących tego towaru.

 • Atrybuty – prezentowane są atrybuty przypisane do danego typu dokumentu.

 

Przyciski poniżej listy elementów:

 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Parkuj] – zapisuje dokument w stanie niezatwierdzonym
 • [Zamknij] – zamyka dokument bez zapisu wprowadzonych zmian